Kardinál Duka poděkoval dárcům a koledníkům Tříkrálové sbírky

Kardinál Dominik Duka poděkoval dárcům a koledníkům TKS 2015.

Upřímný dík za organizaci letošní Tříkrálové sbírky vyjádřil kardinál Dominik Duka v dopise, zaslaném řediteli Charity ČR Lukáši Curylovi. „Má poděkování patří všem, kteří se svým darem na této sbírce podíleli, ale i těm, kteří její přípravě a průběhu věnovali svůj čas a energii.“

„Rád bych vyzdvihl práci všech dobrovolníků, králů i průvodců, kteří často i přes nepřízeň počasí s pokladničkami odhodlaně putovali naší zemí, bez nich by akce tohoto rozsahu nebyla myslitelná. Právě takovéto dobrovolníky pokládám za největší bohatství a naději Církve.“

„Kéž Bůh štědře odplatí všem dárcům a všem těm, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli,“ uzavírá dopis pražský arcibiskup a český primas Dominik kardinál Duka.

Celý dokument naleznete zde


Kardinál Dominik Duka podpořil koledníky také při letošní Tříkrálové snídani v Senátu PČR. Snímek: Lubomír Kotek..