V Ostravě uvítali tři krále na magistrátu, na biskuství i v TV Noe

Charitní koledníci s primátorem na ostravském magistrátu 4. ledna 2016.

Skupinu koledníků převlečených za bájné mudrce z východu zavítala na ostravský magistrát, navštívila ostravsko-opavského biskupství i redakci křesťanské Televize Noe. Všude byli "králové" vlídně přijati a obdarováni do zapečetěné pokladničky.

Kolednickou skupinu vytvořili mj. ředitel ostravsko-opavské diecézní charity a Charity ČR Lukáš Curylo (s pokladničkou a kadidelnicí), prezident ostravsko-opavské diecézní charity Jan Larisch (s hvězdou) a ředitel Charity Ostrava Martin Pražák (zcela vlevo, s houslemi). S charitními koledníky se vyfotografoval také primátor Statutárního města Ostrava Tomáš Macura (uprostřed mez králi).