Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Požehnání koledníkům na Podřipsku

Tříkrálová sbírka se stala neodmyslitelnou součástí vánočních svátků. V Roudnici nad Labem byla slavnostně zahájena 3. ledna 2014 u vánočního stromu na Karlově náměstí.

1 600 koledníků na Žďársku vyráží rozdávat radost

V letošním roce koleduje ve 300 obcích a městech žďárského okresu zhruba 1 600 tříkrálových koledníků. Koledování probíhá v období od 1. do 14. ledna 2014.

Tříkrálová koleda i na Toužimsku a Tepelsku

V sobotu 4. ledna proběhne na Toužimsku a Tepelsku tradiční Tříkralová sbírka, kterou zde pořádá Charita Česká republika spolu s občanským sdružením Český západ a dobrovolníky z Dobré Vody.

Tříkrálovým koledníkům požehnal biskup litoměřický

Do kostela Všech svatých v Litoměřicích se dne 3.1.2014 v 10:00 hodin sjeli koledníci Tříkrálové sbírky 2014 z různých koutů litoměřické diecéze, kde jim požehnal Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický.

Koledníci v Moravskoslezském kraji vyšli do ulic

I když sbírka probíhá od 1. - 14. ledna 2014, největší část koledování bude probíhat tento víkend a v průběhu příštího týdne, kdy budou navštěvovat dárce koledníci z Moravskoslezské kraje a Jesenicka.

Tříkrálová sbírka na Hradecku

Již od 4. ledna budou chodit králové koledníci s kasičkami se znakem charity v obcích a městech na Královéhradecku. V několika obcích i následující sobotu 11. února 2014. Letos se do sbírky přihlásilo dalších nových 14 obcí. Bylo zapečetěno celkem 199 kasiček.Tříkrálová sbírka

Královéhradeckým koledníkům požehná biskup Jan Vokál

Královéhradeckým koledníkům požehná na cestu biskup Mons. Jan Vokál v pondělí 6. 1. v 8 hod. v katedrále Sv. Ducha. V krajském městě a okolních obcích bude koledovat bezmála 200 skupinek tří králů, kteří budou prosit o dar na podporu Střediska rané péče Sluníčko, domácí hospicové péče a pečovatelské služby Oblastní charity Hradec Králové. O koledování na Hradecku, kde sbírku doprovází Soutěž o nejkrásnější tříkrálový kostým, více také zde.

Zahájení Tříkrálové sbírky v Plzni

Tříkrálová sbírka v Plzni byla zahájena v Plzni 2. ledna v 16 hodin v mázhausu radnice za účasti biskupa Františka Radkovského, představitelů města a Diecézní charity Plzeň. Poté následovalo zpodobnění vánočního příběhu v katedrále sv. Bartoloměje. Video ze zahájení zde:

Slavnostní požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky 2014

Tříkrálová sbírka 2014 probíhá od 1. do 14. ledna. Slavnostní setkání s koledníky včetně příjezdu tří králů na koních bude na Svátek tří králů 6. 1.