Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Rekordní Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v oblasti Plzeňské diecéze v letošním roce překonala výtěžek z roku 2011! Částka 3 249 052 Kč je nejvyšší v Plzeňské diecézi v celé historii Tříkrálové sbírky. Zvýšil se i počet pokladniček. V současnosti jich je 963. Děkujeme všem dárcům, kteří i v nelehkých ekonomických časech dokázali být solidární.  Podrobnější výsledky a porovnání s minulými roky  zde:

Charita Olomouc děkuje koledníkům

Tříkrálové koledování je pro letošní rok sice již za námi, ale malí i větší Kašparové, Melicharové či Baltazarové ještě mohou soutěžit či se těšit na Den pro malé i velké krále. Více

Rozdělení peněz z Tříkrálové sbírky v praxi

Již jsme informovali, že letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná střediskem Diecézní charity České Budějovice, vynesla 101 483 Kč. Jak jsou peníze přesně rozděleny naleznete v tomto článku...

Rekordní výtěžek Tříkrálovky v Novém Jičíně

S radostí Vám sdělujeme, že se nám v rodině Charit v ostravsko-opavské diecézi dne 1. 1. 2012 narodila Charita Nový Jičín. I přesto, že začátky jsou vždy těžké, a to zejména v době, kdy sociální sféra mnohdy bojuje s nedostatkem finančních prostředků, nám Charita Nový Jičín ukázala, že to jde, když se chce.

Díky tříkrálovým dárcům v Rajhradě!

Oblastní charita Rajhrad ohlásila výtěžek 2 596 400 Kč! To je nejvyšší částka v historii Tříkrálové sbírky v jakémkoli reginou brněnské diecéze. Sbírka zde pomůže například Sociálnímu poradenství nebo Dobrovolnickému centru, které slouží pacientům hospice sv. Josefa. Jsme dárcům za jejich štědrost velice vděční. Uznání patří také 1500 místním koledníkům. Bez jejich odhodlání pomoci není sbírka možná.

Výsledky koledování v ostravsko-opavské diecézi

Vážení dárci, koledníci, dobrodinci,
pravidelně se Vás snažíme informovat o Tříkrálových výsledcích. Stále netrpělivě čekáme na některé výsledky a odpečetění pokladniček.
Prozatím se blížíme k hranici 10-ti milionů korun, ale ještě zdaleka nejsme na konci sčítání. Aktuální informace naleznete na stránkách Diecézní charity ostravsko-opavské. Koncem tohoto týdne budeme vědět konečný výsledek.

Tříkrálová sbírka skončila, děkujeme!

Pracovníci Charity Český Těšín dokončili rozpečeťování pokladniček, s nimiž charitní koledníci koledovali v rámci Tříkrálové sbírky 2012. Výnos koledování činí 835 tisíc korun, které pomohou lidem v nouzi a podpoří rozvoj charitního díla. Českotěšínská Charita děkuje dárcům a jako poděkování zve koledníky do kina.

Článek o tříkrálové sbírce v MF Dnes

 O Tříkrálové sbírce v Plzeňské diecézi informovala MF DNES:TS MfDnes.jpg

Konečný výsledek Tříkrálové sbírky 2012 v českobudějovické diecézi

Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili nebo přispěli do pokladničky.