Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Tří králové přicválají do Českých Budějovic

V úterý v 16.00 hod. bude na českobudějovickém náměstí tradiční příjezd tří králů na koních. Zazní pozdrav primátora Jiřího Svobody a požehnání koledníkům biskupem Pavlem Posádem, vystoupí Rožmitálské tanečnice, shlédnete scénku o narození Ježíše v Betlémě. Občerstvení při akci je zdarma – polévku uvaří a osobně bude rozdávat známý kuchař Petr Stupka.

Tříkrálový průvod v Třebíči 5. 1. 2015

Zveme Vás od 15 hod. na VÍTÁNÍ TŘÍ KRÁLŮ na Karlově nám. Připojte se k průvodu v převlečení za pastýře, muzikanty a jiné postavy prostých lidí, vítána jsou i domácí zvířátka. Čeká Vás živý betlém, kapela Rouchovanka, koledy, divadélko, svezení na ponících, horký čaj a punč. 

Tříkrálová sbírka v pražské arcidiecézi zahájena

Požehnání tříkrálovým koledníkům udělil dnes ve svatovítské katedrále biskup Karel Herbst. Sešla se více než stovka dětí i dospělých v kostýmech Tří králů. Pro požehnání si přišli koledníci převážně z Prahy, ale zúčastnili se také skupinky z Neratovic či Kralup nad Vltavou.

Tříkrálová sbírka 2015 již v plném proudu

Již v několika obcích Královéhradecka prošly jejich ulicemi o víkendu 3. a 4. ledna 2015 první skupinky tříkrálových koledníků. Letošní počet obcí a měst je rekordní. Krásná novoroční koleda "...štěstí, zdraví, vinšujeme Vám.."Tříkrálová sbírka 2015 se rozezní téměř v šedesáti pěti místech našeho regionu. Děkujeme všem, kteří se sbírky účastní, děkujeme za dary do kasiček. 

Setkání koledníků ve Starém Městě

Do nového kostela Svatého Ducha ve Starém Městě u Uherského Hradiště se v pátek 2. ledna 2014 sjeli zástupci tříkrálových koledníků z celé olomoucké arcidiecéze. Nechyběli mezi nimi ani zástupci uherskohradišťské farnosti. Arcibiskup Jan Graubner přijel osobně požehnat všem koledníkům, kteří již zanedlouho vyrazí do domácností.

Setkání tříkrálových koledníků s o. arcibiskupem Janem

Požehnání koledníkům, kteří připutovali ze severní části olomoucké arcidiecéze, se uskutečnilo 2. ledna ve Valašském Meziříčí v chrámě Nanebevzetí Panny Marie.

Zahájení Tříkrálové sbírky v Berouně na ČT 24!

Také Studio 6 víkend se věnovalo aktuálnímu tématu - zahájení Tříkrálové sbírky 2015. Reportéři ČT 24 zamířili do Berouna. Přímý vstup z berounského náměstí z neděle 4. 1. 2015 je ke zhlédnutí zde.

Tři králové vystoupili na horu Říp

Tři králové vyšli 1. ledna na horu Říp, kde se zúčastnili novoroční mše svaté v rotundě sv. Vojtěcha a Jiří. Cestou potkávali množství poutníků a rodin s dětmi, kteří na nový rok, stejně jako tři králové, podnikli výstup na bájnou horu.

Přijďte, poslyšte koledu a zahřejte se nápojem!

6.1.2015 mezi čtrnáctou a sedmnáctou hodinou můžete již tradičně  potkat Tři krále na litoměřickém náměstí, kde budou zdarma nabízet svařené víno a kakao a koleda samozřejmě nebude chybět.

Koledníkům požehnají biskupové a kněží

Tříkrálovým koledníkům tradičně na počátku ledna žehnají jednotliví biskupové a také kněží ve farnostech. Tímto aktem koledníky převlečené za bájné tři krále symbolicky „vysílají do světa“ hlásat lidem radostnou zvěst o narození Božího syna a současně sbírat peníze pro lidi v nouzi.