Jak váš příspěvek pomáhá?

Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo ve vaší obci nebo regionu, 15 % využije na své projekty vaše diecézní Charita,   10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.

Využití sbírky

Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně z největší části věnován na podporu záměrů pro lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé formy podpory a pomoci pro nemocné, lidi se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a pro další jinak sociálně potřebné. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku (viz graf nahoře).

Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá. Výnos Tříkrálové sbírky 2016 bude rozdělen mezi více než osm set záměrů.

Zhruba desetina výtěžku je každoročně určena na pomoc rozvojových projektů do zahraničí (projekty na udržení zdrojů obživy a vzdělávání), případně jako rezerva pro případ humanitárních katastrof (v roce 2015 šlo například o zemětřesení v Nepálu, Pákistánu a Afghánistánu).

Nejvýznamnější záměry Tříkrálové sbírky 2016

(členěno abecedně podle diecézí)

Diecéze Brno

Například: Rozšíření Domova pro matky s dětmi v tísni v Hodoníně, školní obědy pro děti z chudých rodin na Znojemsku, rozvoj Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby na Tišnovsku a desítky dalších.

Diecéze České Budějovice

Například: Podpora charitní Poradny pro lidi v nouzi Jindřichův Hradec, provoz sociální služby a volnočasového klubu pro děti Oblastní charity Sušice, podpora terénního programu Most naděje v Prachaticích a desítky dalších.

Diecéze Hradec Králové

Například: Nákup zdravotních pomůcek pro Charitní pečovatelskou službu Chrudim, nákup vozu pro přepravu klientů Oblastní charity Nové Hrady u Skutče, provoz a vybavení nízkoprahových klubů pro mládež PoHoDa a Exit v Jičíně a desítky dalších.

Diecéze Litoměřice

Například: Rehabilitace pro Jarouška a Noemi, děti postižené dětskou mozkovou obrnou z Děčína, automobil pro Charitní pečovatelskou službu Litoměřice, školní potřeby a úhrada zájmových kroužků pro děti ze sociálně slabých rodin Masarykovy ZŠ, Žalhostice a desítky dalších.

Arcidiecéze Olomouc

Například: Přímá sociální výpomoc rodinám v tíživé životní situaci ve Vsetíně, přímá finanční nebo materiální pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi v Kroměříži a okolí, provoz Školičky Khamoro pro předškolní přípravu dětí ohrožených sociálním vyloučením v Olomouci

Diecéze Ostrava-Opava

Například: Provoz Charitní pečovatelské služby Frýdek-Místek, podpora Charitní pečovatelské služby Odry, pomoc lidem bez přístřeší a sociálně slabým v Jablunkově a desítky dalších.  

Diecéze Plzeň  obce a záměry DCH Plzeň

Například:  Podpora Domova pokojného stáří Naší Paní v Klatovech a Domova pro matky s dětmi v tísni v Aši, podpora Krizového zařízení pro ženy a Sociálně terapeutických dílen Pohodička Rokycany a desítky dalších.  

Arcidiecéze Praha

Například: Podpora Denního stacionáře pro seniory v Příbrami, provoz České nemocnice v africké Ugandě a řadu dalších… 


Vybrané záměry Tříkrálové sbírky 2015 ZDE

Vybrané záměry Tříkrálové sbírky 2014 ZDE

Vybrané záměry Tříkrálové sbírky 2013 ZDE