Jak váš příspěvek pomáhá?

Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo ve vašem regionu, 15 % využije na své projekty vaše diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.

Záměry Tříkrálové sbírky 2017

Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku (viz graf nahoře).

Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny. Výnos letošní sbírky se tak rozdělí mezi více než osm set záměrů.

Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.

V případě nutnosti se mohou některé záměry během roku změnit. Za správnost zodpovídají jednotliivé Charity.

 • Arcidiecéze olomoucká

  • Charita Holešov

   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    40 000 Kč
   • Pořízení automobilu pro Charitní ošetřovatelskou službu

    270 000 Kč
  • Charita Hranice

   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    150 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Charity Hranice - nákup kompenzačních pomůcek

    172 000 Kč
   • Doplnění počítačového vybavení Charity Hranice

    100 000 Kč
  • Charita Kojetín

   • Odkoupení auta za zbytkovou cenu - podpora služeb.

    47 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    10 000 Kč
  • Charita Konice

   • Podpora projektu Domácí hospicová péče Charity Konice

    100 000 Kč
   • Přímá sociální výpomoc převážně potřebným rodinám s dětmi

    25 000 Kč
  • Charita Kyjov

   • Stavební opravy prostor Charity Kyjov za účelem zřízení humanitárního skladu

    220 000 Kč
   • Rozvoj mobility pečovatelské služby

    215 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    200 000 Kč
  • Charita Olomouc

   • Podpora služeb střediska sv. Vincence pro osoby s duševním onemocněním a rodiny s dětmi v obtížné životní situaci.

    150 000 Kč
   • Transformace služeb pro osoby bez domova se zdravotním handicapem a osoby se specifickými potřebami.

    300 000 Kč
   • Nákup auta pro terénní pečovatelskou službu v Olomouci a okolí.

    50 000 Kč
  • Charita Prostějov

   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    20 000 Kč
   • Nákup automobilu pro zdravotní službu (investice)

    230 000 Kč
   • Prostředky na započetí projektu rekonstrukce budovy Marta na Martinákově ulici

    250 000 Kč
  • Charita Šternberk

   • Přímá sociální pomoc - Farní středisko Bohuňovice

    25 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc - středisko Uničov

    35 000 Kč
   • Nákup budovy

    200 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc -středisko Litovel

    35 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc - středisko Šternberk

    35 000 Kč
   • Pomoc Haiti

    60 000 Kč
   • Zřízení dluhové poradny pro ORP Litovel

    80 000 Kč
   • Krizově - sociální byt

    125 000 Kč
   • Rekonstrukce koupelny v nízkoprahovém denním centru SCHOD

    60 000 Kč
  • Charita Strážnice

   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    50 000 Kč
   • Podpora činnosti osob se zdrav. postižením - nákup keramické pece

    80 000 Kč
  • Charita Šumperk

   • Zvýšení dostupnosti pečovatelské služby a osobní asistence

    150 000 Kč
   • Podpora aktivit Centra pro rodinu v Šumperku

    20 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    50 000 Kč
   • Nákup rehabilitačních a kompenzačních pomůcek

    25 000 Kč
   • Poradna pro ženy v Šumperku - Sdružení ochrana nenarozeného dítěte

    10 000 Kč
   • Vybavení Centra sociální a humanitární pomoci, kaple ve sklepních prostorách Charity Šumperk

    175 000 Kč
  • Charita sv. Anežky Otrokovice

   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    60 000 Kč
   • Automatické posuvné dveře  - domov pro seniory

    200 000 Kč
  • Charita sv. Vojtěcha Slavičín

   • Divnice - nový prostor pro klienty

    200 000 Kč
  • Charita Svaté rodiny Luhačovice

   • Rozvoj sociálních služeb Charity Luhačovice 2017

    Tato pomoc zasahuje nesoběstačné, staré, nemocné, lidé se zdrav. handicapem, tělesně postižené, osamělé seniory.
    Rádi bychom tuto podporu čerpali na rozvoj sociálních služeb Charity Luhačovice, na rozvoj pečovatelské služby i denního stacionáře, které v rámci sociálních služeb pomoc zajišťují.

    150 000 Kč
   • Přímá pomoc rodinám s dětmi 2017

    Pomoc je určena především rodinám s malými dětmi, osamělý matkám, potřebným rodinám s velmi nízkými příjmy, vícečetným rodinám, rodinám se zdravotně postiženými dětmi a lidem, kteří jsou na základě sociálního šetření prokazatelně v sociální nouzi.

    30 000 Kč
  • Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

   • Zkvalitnění zázemí terénních sociálních služeb Charity Svaté rodiny Nový Hrozenkov

    80 000 Kč
   • Obnova vybavení některých pokojů Domu pokojného stáří

    200 000 Kč
  • Charita Svitavy

   • Vyřešení bezbariérového přístupu do nové budovy

    80 000 Kč
  • Charita Valašské Klobouky

   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    30 000 Kč
   • Podpora Charitní pečovatelské služby Brumov-Bylnice

    110 000 Kč
   • Podpora Denního stacionáře Brumov-Bylnice

    120 000 Kč
  • Charita Valašské Meziříčí

   • Kompenzační pomůcky CHPS Rožnov pod Radhoštěm

    80 000 Kč
   • Spolufinancování projektu Děti na pomoc aktivnímu stáří

    154 000 Kč
   • Přímá pomoc lidem v akutní nouzi a podpora Centra materiální a sociální pomoci

    300 000 Kč
  • Charita Veselí nad Moravou

   • Podpora Centra pro rodinu ve Veselí nad Moravou

    30 000 Kč
   • Pomoc lidem bez domova

    15 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    150 000 Kč
  • Charita Vsetín

   • Podpora k zajištění činnosti Mimoškolní přípravy Sidera

    95 000 Kč
   • Automobil pro osobní asistenci

    200 000 Kč
   • Přímá sociální výpomoc rodinám a jednotlivcům v tíživé životní a sociální situaci

    280 000 Kč
  • Charita Zábřeh

   • Příprava zázemí pro práci s lidmi bez domova a bez pracovních návyků

    250 000 Kč
   • Pořízení speciálního automobilu pro přepravu handicapovaných a seniorů

    350 000 Kč
   • Pořízení zdravotních a kompenzačních pomůcek pro nemocné a handicapované

    80 000 Kč
  • Charita Zlín

   • Vybavenost zlínského azylového domu pro matky s dětmi je již zastaralá;

    Podpora modernizace, vybavení a zajištění provozních nákladů středisek azylové domy

    35 000 Kč
   • Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice;

    Podpora provozování nestátních zdravotnických zařízení

    100 000 Kč
   • Přímá pomoc sociálně potřebným na Zlínsku;

    Přímá finanční či materiální pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi v České republice

    500 000 Kč
  • Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem

   • Podpora modernizace a vybavení střediska Charitní pečovatelské služby-nákup auta

    150 000 Kč
   • Podpora modernizace a vybavení středisek Oblastní charity Bystřice pod Hostýnem

    50 000 Kč
  • Oblastní charita Kroměříž

   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi - oblast Kvasice

    45 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi - oblast Kroměříž

    50 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi - oblast Koryčany

    28 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi Hulín

    35 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi v oblasti Chropyně

    50 000 Kč
  • Oblastní charita Moravská Třebová

   • Rozvoj dobrovolnictví  v programu Déčko

    20 000 Kč
   • Dovybavení potravinového skladu úložnými prostory

    50 000 Kč
   • Nákup kompenzačních pomůcek

    40 000 Kč
   • Preventivní program pro podporu rodin s dětmi, osamělé seniory a klienty LDN

    60 000 Kč
   • Přímá pomoc rodinám a osobám v nouzi  v regionu Moravskotřbovska- Jevíčska

    100 000 Kč
  • Oblastní charita Přerov

   • Přímá pomoc rodinám a lidem v nouzi

    80 000 Kč
   • Pořízení  vybavení pro Domácí hospicovou péči

    80 000 Kč
   • Podpora Charitní pečovatelské služby - pořízení automobilu

    150 000 Kč
  • Oblastní charita Uherské Hradiště

   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    220 000 Kč
  • Oblastní charita Uherský Brod

   • Rozšíření poskytování pečovatelské péče v PS Bánov

    200 000 Kč
   • Přímá sociální pomoc lidem v nouzi

    150 000 Kč
   • Centrum potravinové a materiální pomoci

    100 000 Kč
   • Sociální odborné poradenství (vč. dluhového poradenství)

    100 000 Kč
   • Podpora Centra seniorů

    200 000 Kč
  • Oblastní charita Vyškov

   • Sociální bydlení

    100 000 Kč
   • Rekonstrukce fary v Topolanech pro sociální služby

    150 000 Kč
 • Arcidiecéze pražská

  • Divišov

   • Podpora Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
    - nákup přístrojové techniky pro oddělení rehabilitace

    18 000 Kč
  • Farní charita Beroun

   • - Školní pomůcky a volnočasové aktivity pro klienty sociálně aktivizační služby Betlém
    - rozvoj SAS Betlém
    - rozvoj farní charity Beroun

    39 000 Kč
  • Farní charita Kralupy nad Vltavou

   • - koupě a rekonstrukce objektu za účelem provozování sociálních služeb
    - rekonstrukce Domu na půl cesty a Azylového domu pro matky s dětmi
    - letní tábor pro klienty sociálně aktivizačních služeb a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
    - vybavení terapeutické šicí dílny

    76 000 Kč
  • Farní charita Mníšek pod Brdy

   • Podpora sociálně slabých osob
    Podpora Domova pro seniory Pod Skalkou

    52 000 Kč
  • Farní charita Neratovice

   • Vybavení pokojů pro 24hodinovou péči v DPS Libiš - nákup polohovacích postelí, nočních stolků, lůžkovin, atd.

    70 000 Kč
  • Farní charita Nymburk

   • Dobudování a vybavení denní místnosti pro nízkoprahové centrum sloužící lidem bez přístřeší.

    25 000 Kč
  • Farní charita Příbram

   • Nákup vozu pro přepravu klientů Denního stacionáře FCH Příbram

    50 000 Kč
  • Farní charita Roudnice nad Labem

   • - Zajištění provozu charitního sociálního šatníku
    - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Domově sv. Josefa - provoz a rekonstrukce
    - Zajištění psychologické pomoci pro klienty soc. služeb
    - Zajištění aktivit tanečního souboru Somnakune čerhaja fungujícího v rámci nízkoprahového zařízení

    115 000 Kč
  • Farní charita Starý Knín

   • Podpora sociálních a zdravotních služeb Farní charity Starý Knín
    - podpora osob v nouzi
    - podpora služeb pro seniory
    - podpora služeb pro rodiny s dětmi
    - podpora služeb domácí zdravotní péče

    52 000 Kč
  • Farnost Křečovice

   • Podpora hospice Dobrého pastýře v Čerčanech
    - nákup léků, zdravotnického materiálu a kompenzačních pomůcek

    21 000 Kč
  • Farnost Milín

   • Adopce na dálku

    5 000 Kč
   • Pomoc sociálně slabým osobám a podpora volnočasových aktivit mládeže

    21 000 Kč
  • Hostomice pod Brdy

   • Podpora pečovatelské služby Digitus Mise, o.p.s.

    3 500 Kč
  • Keblov

   • Finanční podpora pečovatelské služby Farní charity Vlašim

    70 000 Kč
  • Petrovice u Sedlčan

   • Podpora sociálních a zdravotních služeb Farní charity Starý Knín
    - podpora osob v nouzi
    - podpora služeb pro seniory
    - podpora služeb pro rodiny s dětmi
    - podpora služeb domácí zdravotní péče

    15 000 Kč
  • Poříčí nad Sázavou

   • Nákup kardiokřesla pro klienty mobilního hospice.

    Nákup pomůcek ve speciální třídě ZŠ Čerčany

    13 000 Kč
  • Štěchovice

   • Podpora sociálních a zdravotních služeb Farní charity Starý Knín
    - podpora osob v nouzi
    - podpora služeb pro seniory
    - podpora služeb pro rodiny s dětmi
    - podpora služeb domácí zdravotní péče

    7 000 Kč
  • Stehelčeves

   • Naše děti v Kongu - podpora sirotčince v Demokratické republice Kongo

    6 000 Kč
  • Stochov

   • Podpora nadačního fondu Umění doprovázet pro léčbu bolesti v hospicích.

    3 500 Kč
  • Uhlířské Janovice

   • Pořízení mobilního nájezdu pro vozíčkáře pro usnadnění jejich možností účastnit se různých otevřených setkávání pořádaných farností

    19 000 Kč
 • Diecéze brněnská

  • Oblastní charita Jihlava

   • Domácí hospicová péče - na podporu rozvoje služby a na nákup vybavení pro pacienty.

    20 000 Kč
   • Centrum primární prevence Vrakbar Jihlava - zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na středisku Centrum primární prevence Vrakbar v Jihlavě.

    20 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum - zajištění materiálu a provozních nákladů střediska Dobrovolnické centrum.

    30 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Kamenice, Luka nad Jihlavou, Telč, Nová Říše, Kostelec - na aktivizační služby pro seniory v obcích kde Oblastní charita Jihlava provozuje charitní pečovatelskou službu – jedná se zejména o nákup vybavení a terapeutického materiálu pro aktivizaci seniorů.

    150 000 Kč
   • Osobní asistence a Šatník Dačice - zlepšení materiálních podmínek a pokrytí provozních nákladů na službě osobní asistence a šatníku v Dačicích.

    80 000 Kč
   • Rozvoj humanitární činnosti – záchranné sítě pro lidi v nouzi - zajištění personálního a materiálního zajištění humanitární činnosti ve prospěch lidí v nouzi

    250 000 Kč
   • Centrum pro sociálně znevýhodněné Jihlava - Investiční záměr na rekonstrukci budovy Žižkova 108, Jihlava pro účely provozování sociálních služeb pro sociálně znevýhodněné občany

    500 000 Kč
  • Oblastní charita Rajhrad

   • Zajištění kvality služby mobilního hospice, včetně potřebného vybavení

    250 000 Kč
   • Rozvoj terénní sociální služby po celém regionu

    190 000 Kč
   • Vytvoření chybějících relaxačních míst pro soukromí pacientů a jejich blízkých

    210 000 Kč
  • Oblastní charita Tišnov

   • Fond individuální sociální pomoci - částka bude rozdělována dle individuálních případů žádostí o pomoc.

    30 000 Kč
   • Humanitární pomoc - poskytnutí finanční částky na humanitární pomoc u nás i v zahraničí.

    40 000 Kč
   • Nákup osobního automobilu pro terénní služby Oblastní charity Tišnov - zlepšení dostupnost ke klientům. Zdravotní sestry a pečovatelky používají denně automobil při dojíždění za klienty, jejichž významnou část tvoří lidé z okolních vesnic.

    260 000 Kč
  • Oblastní charita Žďár nad Sázavou

   • Kambala – dobrovolnické centrum / Kambala – dobrovolnické centrum je projekt Oblastní charity Žďár nad Sázavou, jehož základním posláním je podpora myšlenky dobrovolnictví. Dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci projektů Charity a v případě potřeby zabezpečují humanitární pomoc. Projekt ve svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality sociálních, zdravotních a humanitárních služeb.
    Finanční prostředky využijeme na podporu udržitelnosti projektu Kambala – dobrovolnické centrum. Z výtěžku budou pokryty tyto položky: mzdové a provozní náklady, motivační aktivity a propagačních předmětů.

    150 000 Kč
   • Podpora mezinárodní pomoci / Cílem projektu bude podpora mezinárodní humanitární pomoci ve spolupráci s vybranou oblastní charitou naší diecéze. Finanční prostředky bychom rádi zaslali na základě potřeby na projekty realizované v roce 2016 (např. Ukrajina, Rumunsko)

    30 000 Kč
   • Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež / Hrazení části provozních nákladů NZDM Ponorka, Nadosah, Wellmez, poskytujícím pomoc a podporu dětem a dospívajícím, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

    270 000 Kč
   • Podpora lidí s duševním onemocněním / Klub v 9 - centrum služeb pro podporu duševního zdraví je zařízením Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro dospělé lidi s duševním onemocněním. Posláním našeho zařízení je pomoc při osamostatnění a seberealizaci uživatele. Podporujeme nácvik a rozvoj schopností a dovedností vedoucích k začlenění jedince do jeho přirozeného prostředí.
    Cílem tohoto projektu je podílení se na hrazení nákladů pobytových a rekondičních akcí pro lidi s duševním onemocněním.

    40 000 Kč
   • Podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením / Cílem projektu je podílení se na zabezpečení svozu uživatelů do denních stacionářů pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením Nesa a Rosa. Uživatelé nejsou schopni sami uhradit celkové náklady na svoz, bez kterého by nemohli stacionář navštěvovat.

    150 000 Kč
   • Podpora charitní záchranné sítě / Charitní záchrannou síť tvoří systém služeb a činností vedoucí k poskytnutí pomoci lidem v nouzi. Bude třeba upravit zázemí k poskytování těchto služeb, zajistit personální i materiální vybavení. Cílovou skupinu mohou tvořit: lidé bez domova, sociálně slabé rodiny s dětmi, lidé zasažení mimořádnou událostí, nebo těžce nemocí lidé.

    300 000 Kč
   • Podpora terénních služeb / Cílem projektu je podpořit služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí našich uživatelů, pacientů a klientů. Pro dobré fungování terénních služeb je nezbytné dobré vybavení vozového parku. Projekt umožní rozvoj a rozšíření terénních služeb do dalších oblastí a zároveň zkvalitní zázemí našich pracovníků. Tímto projektem budou podpořeny Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, Osobní asistence a Centrum prevence.

    660 000 Kč
  • Oblastní charita Znojmo

   • Podpora sociální služby Osobní asistence Znojmo - pomoc dětem a dospělým lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují v každodenním životě pomoc druhé osoby

    100 000 Kč
   • Pomoc a podpora sociálně vyloučeným rodinám na Znojemsku a jejich dětem se specifickými poruchami učení a mentální retardací.

    150 000 Kč
   • Zajištění bezplatného právního a sociálního poradenství pro osoby v nepříznivé životní situaci, provoz charitního šatníku, výdej teplé polévky v zimních měsících osobám bez domova.

    175 000 Kč
  • Služby Brno (dříve OCH Brno)

   • Založení domácí hospicové péče, která pomůže lidem nevyléčitelně nemocným v jejich domácím prostředí a poskytne podporu jejich rodinám.

    100 000 Kč
   • Rekonstrukce vyhořelého Domova sv. Anežky pro seniory na Žižkově ulici v Brně.

    100 000 Kč
   • Založení a rozvoj nové terénní Asistence sv. Františka pro lidi bez domova - zahájení provozu služby pro přímou pomoc lidem na ulic

    100 000 Kč
 • Diecéze českobudějovická

  • Charita Kaplice

   • 87% Podpora sociálních služeb Charity Kaplice
    13% Krizový fond pro osoby v aktuální životní krizi, včetně pomoc lidem postiženým přírodní katastrofou

    60 000 Kč
  • Charita Malenice

   • 58% Podpora Charitní pečovatelské služby
    23% Příspěvek na Adopci na dálku (Sunila Kumara z Indie)
    19% Aktivizační činnost pro nemocné seniory

    26 000 Kč
  • Charita Zliv

   • 100% Na zajištění volnočasových aktivit Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež No.10

    25 000 Kč
  • Diecézní charita České Budějovice

   • Podpora poradny EVA pro ženy a dívky v nouzi
    Podpora projektů Dobrovolnického centra
    Podpora poradny pro cizince a migranty

    100 000 Kč
  • Farní charita Boršov nad Vltavou

   • 15% Podpora domova pro matku a dítě (při FCH Veselíčko)
    15% Podpora Domu sv. Františka - chráněné bydlení ve Veselí nad Lužnicí
    15% Podpora hospicové péče (Hospic sv. Jan N. Neumanna v Prachaticích)
    10% Podpora Dobrovolnického centra Diecézní charity
    15% Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže ve farnosti
    25% Krizový fond pro mimořádné události (živelné pohromy)

    80 000 Kč
  • Farní charita Kamenice nad Lipou

   • 95% Podpora na zkvalitnění charitní pečovatelské služby
    5 % Na pomoc osobám v tíživé životní situaci

    110 000 Kč
  • Farní charita Katovice

   • 65% péče o nemocné seniory a handicapované osoby
    35% Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež, včetně nemocných seniorů ve farnosti

    50 000 Kč
  • Farní charita Pacov

   • 100% Podpora na zkvalitnění  terénní pečovatelské služby

    76 000 Kč
  • Farní charita Prachatice

   • 30% Podpora Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi (azylový dům)
    30% Podpora Azylového domu sv. Petra pro muže v Záblatí
    40%Podpora terénního programu "Most naděje"

    200 000 Kč
  • Farní charita Protivín

   • 100% Na zkvalitnění činnosti - volnočasových aktivit Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Starém Městě pod Landštejnem

    15 000 Kč
  • Farní charita Tábor

   • 16% Na přímou materiální pomoc pro osoby bez přístřeší
    42% Podpora projektu AURITUS - centrum pro lidi ohrožené drogou
    42% Na podporu Dobrovolnického centra Tábor

    70 000 Kč
  • Farní charita Týn nad Vltavou

   • 10% Podpora občanské poradny
    40% Podpora projektu Senior šance
    50% Na volnočasové aktivity Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež BONGO

    160 000 Kč
  • Farní charita Velešín

   • 90% Na podporu projektů Charity kaplice
    10% Krizový fond pro mimořádné události

    50 000 Kč
  • Farní charita Veselíčko

   • Na podporu Domova sv. Alžběty pro matku a dítě (azylový dům)

    25 000 Kč
  • Farní charita Vyšší Brod

   • Na podporu rodin s tělesně postiženými dětmi
    Podpora projektu Adopce na dálku v Indii
    Podpora sociálně slabých rodin

    20 000 Kč
  • Farnost Borovany

   • 30% Příspěvek na hospicovou péči (Hospice sv. J. N. Neumanna v Prachaticích)
    70% podpora terapeutických a chráněných dílen (Nazaret)

    60 000 Kč
  • Farnost Chlum u Třeboně

   • Podpora mobilní hospicové péče (sv. Kleofáš)
    Podpora péče o nemocné seniory a handicapované osoby
    Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin
    Na přímou finanční či materiální pomoc osobám v sociální nebo hmotné nouzi.
    Fond krizové humanitární pomoci při živelných katastrofách

    20 000 Kč
  • Farnost Chýnov

   • 65% Adopce na dálku dvou dětí na Haiti
    25% Podpora projektů Farní charity Tábor
    10% Volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sociálně slabých rodin

    32 000 Kč
  • Farnost Doudleby

   • 50% Podpora azylového domu pro osoby bez domova (sv. Pavla - MCH Č. Budějovice)
    50% Podpora azylového domu pro osoby bez domova  (sv. Petra - FCH Prachatice)

    7 000 Kč
  • Farnost Kamenný Újezd

   • Podpora poradny EVA pro ženy a dívky v nouzi při Diecézní charitě

    7 000 Kč
  • Farnost Ledenice

   • Podpora střediska pro pomoc lidem se zdravotním postižením (Borůvka)
    Podpora mobilní hospicové péče (sv. Kleofáš)
    Podpora domova klidného stáří (České katolické charity)

    45 000 Kč
  • Farnost Lišov

   • 50% Podpora postiženým dětem (Centrum Bazalka)
    50% Podpora mobilní hospicové péče (sv. Kleofáš)

    40 000 Kč
  • Farnost Mladá Vožice

   • 65% Podpora mateřského centra a centra volného času
    15% Podpora projektů Farní charity Tábor
    10% podpora humanitární pomoci při přírodních katastrofách, včetně zahraničních projektů (Bělorusko, Bulharsko, Kongo, Rumunsko, Zimbabwe) organizované Diecézní charitou Č. Budějovice
    5 % Humanitární pomoc poskytovanou Charitou ČR

    32 000 Kč
  • Farnost Sezimovo Ústí

   • Podpora domácí hospicové péče (Jordán)
    Pomoc na ozdravný pobyt dětem ze sociálně slabých rodin

    30 000 Kč
  • Farnost Soběslav

   • 50% Podpora rodin s dětmi s postižením
    50% Podpora rodin pečující o svého blízkého při umírání

    20 000 Kč
  • Farnost Štěkeň

   • 50% Podpora dětského domova v Zimbabwe
    50% Humanitární pomoc Ukrajině

    30 000 Kč
  • Farnost Suchdol nad Lužnicí

   • 30% Na podporu projektů Oblastní charity Třeboň
    25% Podpora volnočasových aktivit  dětí a mládeže v Suchdole a okolí
    30% Na přímou finanční či materiální pomoc osobám v sociální nebo hmotné nouzi
    15% Na fond krizové, humanitární pomoci v ČR

    40 000 Kč
  • Farnost Veselí nad Lužnicí

   • 70% pomoc sociálně slabým, vícečetným rodinám
    30% Na podporu Domu sv. Františka - chráněné bydlení ve Veselí nad Lužnicí

    15 000 Kč
  • Farnost Vlachovo Březí

   • 50% Podpora hospicové péče pro hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích
    25% Volnočasové aktivity pro děti a mládež ve farnosti
    25% Pomoc sociálně slabým rodinám

    10 000 Kč
  • Farnost Vodňany

   • Podpora Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích
    Podpora Občanské poradny (FCH Týn nad Vltavou)
    Podpora lidí s mentálním a kombinovaným postižením (Žlutý petrklíč)
    Pomoc zdravotně postiženým obyvatelům (domov sv. Linharta)
    Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež ve farnosti

    80 000 Kč
  • Městská charita České Budějovice

   • 75 % Podpora komplexní domácí péče
    25% Podpora rodin, dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin, podpora lidí s duševním onemocněním, včetně centra sociálních služeb pro lidi bez domova

    120 000 Kč
  • Oblastní charita Horažďovice

   • 79% Podpora na zkvalitnění Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby, včetně občanské poradny
    2 % Na fond krizové humanitární pomoci při živelných katastrofách
    9 % Podpora centra volného času pro děti a mládež za sociálně vyloučených rodin
    10% Podpora péče o handicapované osoby

    100 000 Kč
  • Oblastní charita Nové Hrady

   • 100% Na pomoc zdravotně postiženým dětem

    70 000 Kč
  • Oblastní charita Pelhřimov

   • 100% na podporu udržitelnosti poskytovaných služeb pro lidi v obtížných sociálních situacích, včetně přímé humanitární pomoci lidem v nouzi

    300 000 Kč
  • Oblastní charita Písek

   • 100% Na podporu a zkvalitnění projektů Oblastní charity Písek

    60 000 Kč
  • Oblastní charita Strakonice

   • Podpora terénní pečovatelské služby pro seniory

    150 000 Kč
  • Oblastní charita Sušice

   • 100% Pro udržitelnost poskytovaných služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby v obtížných životních situacích. Humanitární pomoc lidem v nouzi

    200 000 Kč
  • Oblastní charita Třeboň

   • 10% Podpora pečovatelské služby ASTRA
    70% Podpora občanské poradny
    5% Přímá pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi
    15% Podpora sociálně terapeutické dílny Motýl

    100 000 Kč
  • Oblastní charita Vimperk

   • 30% Podpora Domu klidného stáří Pravětín
    30% podpora projektu Nexus - krizová pomoc osobám, které se nacházejí v ohrožení zdraví či života - kdy nemohou svou nepříznivou situaci řešit vlastními silami
    40% Podpora projektu Služby pro rodiny s dětmi

    140 000 Kč
 • Diecéze královéhradecká

  • Charita Přelouč

   • Hlavní záměr - Projekt sociálně terapeutické dílny a sociálního podniku - náklady na přípravu nového projektu pro lidi se zdravotním postižením (částka je předpokládaná)

    39 000 Kč
   • Hlavní záměr - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jakub klub - rekonstrukce a nové vybavení prostor klubu, nákup potravin pro kurzy vaření, příspěvek na výlety pro děti (částka je předpokládaná)

    26 000 Kč
  • DCH HK -  Nové Město nad Metují

   • Hlavní záměr - Projekt Ke kvalitě v Charitě - metodická podpora kvality sociálních služeb (částka je předpokládaná)

    110 000 Kč
   • Hlavní záměr - Přímá pomoc - pomoc osobám a rodinám v regionu, které se ocitly v nouzi a chtějí svoji situaci aktivně řešit (částka je předpokládaná)

    22 000 Kč
  • Farní charita Chrudim

   • Hlavní záměr - Občanské poradna - příspěvek na provozní činnost a dovybavení poradny (částka je předpokládaná)

    25 000 Kč
   • Hlavní záměr - Charitní pečovatelská služba - příspěvek na nákup automobilu pro zvýšení dostupnosti pečovatelské služby a na provozní činnost (částka je předpokládaná)

    100 000 Kč
  • Farní charita Dobruška

   • Hlavní záměr - Půjčovna zdrav. pomůcek - nákup zdrav. pomůcek (částka je předpokládaná)

    50 000 Kč
   • Hlavní záměr - Osobní asistence - podpora služby v regionu, nákup služebního vozu (částka je předpokládaná)

    200 000 Kč
  • Farní charita Dolní Újezd

   • Hlavní záměr - Charitní ošetřovatelská služba - příspěvek na provoz služby, nákup zdravotnického materiálu a kompenzačních pomůcek  (částka je předpokládaná)

    50 000 Kč
   • Hlavní záměr - Charitní pečovatelská služba - příspěvek na provoz služby a odkup sociálního automobilu, nákup kompenzačních pomůcek (částka je předpokládaná)

    60 000 Kč
  • Farní charita Dvůr Králové nad Labem

   • Hlavní záměr - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Střelka - zajištění provozu a nákup drobných sport. pomůcek (částka je předpokládaná)

    45 000 Kč
   • Hlavní záměr - Osobní asistence - zajištění provozu služby (částka je předpokládaná)

    45 000 Kč
  • Farní charita Litomyšl

   • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    8 700 Kč
   • Fond pomoci rodinám v nouzi - Z prostředků budou podpořeny  rodiny s dětmi, které z důsledků vážného nedostatku finančních prostředků nemohou žít stejně plný život jako jejich vrstevníci.

    11 600 Kč
   • Hlavní záměr - Dobrovolnické centrum - příspěvek na provoz centra

    52 200 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum. Projekty misie v Hondurasu.

    17 500 Kč
   • Hlavní záměr - Výtěžek bude použit na provoz odlehčovací služby Respitní péče Jindra. Ta poskytuje během krátkodobého pobytu individuální celodenní péči lidem, kteří jsou z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení závislí na pomoci druhých, se záměrem úlevy pečující rodině.

    200 000 Kč
  • Farní charita Náchod

   • Charitní ošetřovatelská služba a pečovatelská služba Náchod:
    1) Podpora Charitní ošetřovatelské služby Náchod
    2) Podpora Charitní pečovatelské služby Náchod
    3) Podpora provozních nákladů a vybavení

    19 000 Kč
   • Mimořádné situace:
    1) Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    12 750 Kč
   • Přímá podpora:
    1) Podpora rodin a osob v nouzi
    2) Pomoc starým a nemocným lidem
    3) Aktivity pro děti a mládež /sociální prevence zejm. pro děti z rodin v tíživé životní situaci/
    4) Podpora znevýhodněné a handicapované mládeže

    127 000 Kč
   • SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod. Azylový dům pro matky s dětmi v nepříznivé sociální situaci:
    1) Podpora provozních nákladů, vybavení a služeb

    95 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí. Projekty v Indii:
    1) Kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka
    2) Výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum
    3) Projekty misie v Hondurasu

    21 250 Kč
   • Dům na půli cesty - Náchod. Pobytové zařízení pro mladé muže a ženy (od 18 do 26 let) v nepříznivé sociální situaci:
    1) Podpora provozních nákladů, vybavení a služeb

    150 000 Kč
  • Farní charita Rychnov nad Kněžnou

   • Hlavní záměr - Stacionář sv. Františka - podpora aktivit zařízení pro seniory a lidi s mentálním a kombinovaným postižením (částka je předpokládaná)

    200 000 Kč
  • Farní charita Studenec u Horek

   • Hlavní záměr - Přímá pomoc - přímá pomoc lidem v tíživé sociální situaci v regionu (částka je předpokládaná)

    3 700 Kč
   • Hlavní záměr - Domácí zdravotní péče - doplnění zdravotně-technických pomůcek do půjčovny, nákup zdravot. materiálu (částka je předpokládaná)

    65 000 Kč
  • Farní charita Třebechovice pod Orebem

   • Hlavní záměr - Domov sv. Josefa v Žirči - nákup vybavení a provozní náklady domova pro nemocné roztroušenou sklerózou (částka je předpokládaná)

    30 000 Kč
   • Hlavní záměr - Charitní pečovatelská služba - nákup vybavení, kompenzačních pomůcek a provozní náklady služby (částka je předpokládaná)

    50 000 Kč
  • Oblastní charita Červený Kostelec

   • Hlavní záměr - Domov sv. Josefa pro nemocné roztroušenou sklerózou - obnova, údržba a opravy technického vybavení, nákup zdravotnického materiálu  (částka je předpokládaná)

    130 000 Kč
   • Hlavní záměr - Hospic Anežky České - pořízení, údržba a opravy zařízení a vybavení hospice, nákup zdravotnického materiálu (částka je předpokládaná)

    80 000 Kč
  • Oblastní charita Havlíčkův Brod

   • Hlavní záměr - Půjčovna kompenzačních pomůcek - nákup kompenzačních pomůcek, zajištění provozu půjčovny (částka je předpokládaná)

    120 000 Kč
   • Hlavní záměr - Komplexní zajištění služeb klientovi - zajištění fakultativních služeb pro klienty, zejména svoz klientů a poskytování odborných terapií hendikepovaným (canisterapie, hippoterapie atd.) (částka je předpokládaná)

    300 000 Kč
  • Oblastní charita Hradec Králové

   • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    15 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum. Projekty misie v Hondurasu

    25 000 Kč
   • Odborné sociální poradenství Oblastní charity Hradec Králové - prostřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni poskytnout kvalitní odborné sociální poradenství, podporu, doprovázení a sdílení v těžkých životních situacích, které nedokáží klienti řešit sami ani s pomocí svých blízkých, všestranná podpora nemocným, pečujícím a rodinám.

    160 000 Kč
   • Středisko rané péče Sluníčko - zajištění poskytování služby pro rodiny pečující o děti s postižením v raném věku (částka je předpokládaná)

    150 000 Kč
   • Domácí hospicová péče - zajištění poskytování služby včetně půjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (částka je předpokládaná)

    150 000 Kč
  • Oblastní charita Jičín

   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii : kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum. Projekty misie v Hondurasu

    9 000 Kč
   • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní. požárů apod.

    5 400 Kč
   • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi na Semilsku - Jde o nový projekt, který je realizován od 1. 1. 2017. Pracovníci pomáhají sociálně slabým rodinám s dětmi řešit : péči o dítě ( vhodné trávení volného času, příprava do školy, stravování, zapojení dítěte do domácích povinností atd.), péči o domácnost ( úklid, finanční gramotnost atd.), komunikaci s veřejnými institucemi ( škola, úřady, lékař atd.) .

    18 000 Kč
   • Práce s ohroženými rodinami - Oblastní charita Jičín má pověření Královéhradeckého kraje pracovat v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. V rámci něj poskytuje odbornou pomoc rodinám s dětmi, ve kterých dochází vlivem nepříznivé situace k ohrožení dítěte. Cílem činností je stabilizovat rodinu tak, aby se dítě ocitlo mimo trvalé ohrožení na zdraví a duševního rozvoje. Činnost provádíme ve spolupráci s MěÚ Nová Paka, odbory sociálně právní ochrany dětí a rodiny.

    18 000 Kč
   • Přímá pomoc v regionu - Přímá pomoc je určená na zmírnění následků nenadálých krizových situací, které se přihodily lidem bez jejich přičinění, a které nemohou, nebo neumí řešit pouze vlastními silami. Jedná se zejména o rodiny s dětmi a staré lidi z regionů, kde působí Oblastní charita Jičín. Z prostředků se budou rovněž hradit náklady spojené s přímou pomocí (např. pohonné hmoty).

    21 600 Kč
   • Hlavní záměr - Nízkoprahové kluby PoHoDa, Exit a Relax - zajištění provozu, nákup materiálu a vybavení pro práci s dětmi a mládeží (částka je předpokládaná)

    54 000 Kč
   • Hlavní záměr - Podpora dobrovolnických aktivit - zajištění dobrovolnických programů na pomoc znevýhodněným dětem, sociálně slabým rodinám s dětmi, seniorům a lidem se zdravotním hendikepem (provoz a nákup materiálu pro práci dobrovolníků s klienty) (částka je předpokládaná)

    54 000 Kč
  • Oblastní charita Jilemnice

   • Hlavní záměr - Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu (částka je předpokládaná)

    9 000 Kč
   • Hlavní záměr - Mateřské centrum, humanitární sklad - zajištění služeb, příspěvek na provoz a nákup výtvarných potřeb pro mateřské centrum (částka je předpokládaná)

    165 000 Kč
  • Oblastní charita Kutná Hora

   • Realizace humanitárních projektů v Indii a v Hondurasu - kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a výstavba domků v Indii, projekty misie v Hondurasu.

    18 000 Kč
   • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

    11 000 Kč
   • Rodinné centrum Kopretina
    Popis projektu: programy rodinného centra pro maminky (a tatínky) s dětmi s cílem zabránit společenské izolaci žen na mateřské dovolené a žen a mužů na rodičovské dovolené.

    30 000 Kč
   • Hlavní záměr - Sociálně terapeutická dílna - zajištění aktivit a provozu dílny pro lidi se zdravotním postižením (částka je předpokládaná)

    30 000 Kč
   • Dobrovolnické centrum Kutná Hora a Čáslav - podpora dobrovolnické činnosti v nemocnicích (odd.LDN) a zařízeních sociálních služeb směřující k tomu, aby pacienti měli kromě základní péče uspokojeny i potřeby sociální, psychické a duchovní. Dobrovolná činnost v domově pro seniory.

    30 000 Kč
   • Hlavní záměr - Středisko Na Sioně - dokončení stavebních úprav střediska, které pomáhá rodinám s hendikepovanými dětmi, vytvoření zázemí pro ambulantní služby (částka je předpokládaná)

    250 000 Kč
  • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

   • Hlavní záměr - Nákup vozidla pro ambulantní služby - příspěvek na splátky vícemístného speciálně upraveného vozu pro přepravu klientů (částka je předpokládaná)

    75 000 Kč
   • Hlavní záměr - Rekonstrukce zázemí v Hlinsku - vybudování zázemí pro charitní služby sociálně terapeutické dílny, charitní pečovatelská služba, osobní asistence a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (částka je předpokládaná)

    430 000 Kč
  • Oblastní charita Pardubice

   • Přímá pomoc - pomoc lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace, jízdenky pro lidi bez domova (částka je předpokládaná)

    7 000 Kč
   • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod. (částka je předpokládaná)

    21 000 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore - Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum. Projekty misie v Hondurasu (částka je předpokládaná)

    35 000 Kč
   • Hlavní záměr - Mobilní hospic - provozní náklady služby a pomůcky (částka je předpokládaná)

    42 000 Kč
   • Hlavní záměr - Pobytové odlehčovací služby - rozšíření pobytových odlehčovacích služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením o devět lůžek, s tím spojené náklady na rekonstrukci objektu a vybavení pokojů (částka je předpokládaná)

    595 000 Kč
  • Oblastní charita Polička

   • Hlavní záměr - Domácí hospic sv. Michaela - příspěvek na náklady služby, zejména materiální vybavení a náklady na odborníky (lékaři, psychoterapeut), které nelze hradit z plateb zdravot. pojišťoven (částka je předpokládaná)

    60 000 Kč
   • Hlavní záměr - Otevřené dveře - zakoupení automobilu za účelem zajištění terénní služby sociální rehabilitace Otevřené dveře pro lidi s duševním onemocněním (částka je předpokládaná)

    220 000 Kč
  • Oblastní charita Trutnov

   • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod. (částka je předpokládaná)

    3 600 Kč
   • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí:
    Projekty v Indii - kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bengalore-Karnataka. Výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum. Projekty misie v Hondurasu. (částka je předpokládaná)

    6 000 Kč
   • Hlavní záměr - Centrum dobrovolníků - podpora dvou dobrovolnických programů a činnosti centra. (částka je předpokládaná)

    26 000 Kč
   • Hlavní záměr - Auto pro děti - nákup devítimístného automobilu s plošinou pro přepravu dětí s hendikepem do speciální ZŠ. (částka je předpokládaná)

    84 000 Kč
  • Oblastní charita Ústí nad Orlicí

   • Mimořádné situace

    46 500 Kč
   • Fond na rozvoj nových projektů

    200 000 Kč
   • Přímá pomoc

    60 000 Kč
   • Dar na realizace humanitárních projektů v zahraničí

    77 500 Kč
   • Sociální sprcha Ústí nad Orlicí - zajištění služby

    30 000 Kč
   • Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší Lanškroun - zajištění služby

    30 000 Kč
   • Sociální rehabilitace Lanškroun  - zajištění služby (předpokládaná částka)

    70 000 Kč
   • Šance pro rodinu - sociální aktivizační služby pro rodiny s dětmi - zajištění služby

    100 000 Kč
   • Rodinné centrum Kopretina Sloupnice

    11 000 Kč
   • Hlavní záměr - Stavební úpravy:
    - přístavba a vybavení nových prostor Centra Pod střechou v Letohradě, kde vznikne zázemí pro pečovatelskou službu, osobní asistenci a sociálně aktivizační služby vedle stávajících služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež s rodinným centrem

    - oprava budovy v Ústí nad Orlicí pro půjčovnu kompenzačních pomůcek

    (částka je předpokládaná)

    250 000 Kč
   • Centrum pod střechou Letohrad - zajištění služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, rodinného centra, volnočasových aktivit. (předpokládaná částka)

    150 000 Kč
   • Charitní pečovatelská služba Letohrad, Ústí n.O. - zajištění služby (předpokládaná částka)

    250 000 Kč
   • Občanská poradna - zajištění služby (předpokládaná částka)

    30 000 Kč
   • Hlavní záměr - domácí hospicová péče - zajištění služby umožňující těžce nemocným strávit poslední dny života doma (částka je předpokládaná)

    245 000 Kč
 • Diecéze litoměřická

  • Charita Most

   • Podpora Centra sociální pomoci v Mostě

    35 000 Kč
   • Zlepšení podmínek ke vzdělávání dětem ze sociálně slabších rodin. OCHM přispívá na doporučení školy chudým žákům na školní stravování a pomůcky do školy.

    10 000 Kč
   • Podpora aktivit nízkoprahových zařízeních - zakoupení tanečních kostýmů pro vystupování, při akcích NZ Domino a Khamoro.

    10 000 Kč
   • Letní poznávací pobyt dětí z Nízkoprahového zařízení Sovička

    10 000 Kč
   • Vybudování dětského hřiště v Komunitním centru Janov

    10 000 Kč
  • Farní charita Česká Lípa

   • Provoz Sociálního automobilu, který sváží zdravotně hendikepované děti do školy a ze školy.

    60 000 Kč
  • Farní charita Mladá Boleslav

   • Pro Domov svaté Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou určené na nákup sušené výživy, kaše pro kojence a batolata, přesnídávek a volně prodejných léků pro děti.

    40 000 Kč
   • Pro Dům péče Českého červeného kříže v Mladé Boleslavi, který poskytuje paliativní péči. Z vybraných prostředků se zakoupí lékařská odsávačka a léky pro pacienty.

    10 000 Kč
  • Oblastní charita Česká Kamenice

   • podpora sociálně znevýhodněných dětí ze škol, se kterými koledujeme v obcích

    20 000 Kč
   • Domácí hospicová péče - pořízení kompenzačních pomůcek a vybavení

    40 000 Kč
  • Oblastní charita Chomutov

   • Podpora vybudování a provozu farní dětské skupiny - důvodem vzniku farní "miniškoličky" je zajištění péče pro předškolní děti z potřebných rodin.

    10 000 Kč
   • Podpora rodin s dětmi s postižením - podpora ohrožených rodin, které mají dítě s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením, s opožděným nebo ohroženým vývojem. Pomoc při zajištění kompenzačních pomůcek a hraček pro rozvoj těchto dětí.

    10 000 Kč
   • Materiální pomoc osobám v sociální a hmotné nouzi -  pomoc zvláště pro matky samoživitelky, rodiny s více dětmi ve finanční tísni, osamoceně žijící osoby ve finančně a sociálně tíživé situaci, včetně pomoci s nákupem potravin, dětských plen a hygienických potřeb.

    20 000 Kč
   • Podpora smysluplného trávení volného času dětí a mládeže
    z Chomutova a okolí - Zajištění využití volného času uspořádáním speciálních programů, výletů, atd. Pořízení pomůcek a vybavení pro práci s dětmi a mládeží, příspěvky na sportovní nebo hudební kroužky dětí a příspěvky na křesťanské dětské tábory.

    20 000 Kč
  • Oblastní charita Rumburk

   • Provoz Občanské poradny Rumburk, kontaktní pracoviště Šluknov, která poskytuje bezplatné odborné poradenství.

    18 888 Kč
  • Oblastní charita Šluknov

   • Podpora chudých dětí - nákup školních potřeb

    2 000 Kč
   • Vybavení nízkoprahového centra Ambrela

    15 000 Kč
   • Roční příspěvek na volnočasové aktivity s dětmi z chudých rodin

    5 000 Kč
  • Oblastní charita Sobotka

   • Částka bude použita na provozní náklady Domova pokojného stáří v Libošovicíh. Částečná platba energií, nákup zdravotních a rehabilitačních pomůcek.

    70 000 Kč
  • Oblastní charita Ústí nad Labem

   • ZŠ Neštěmická, Ústí nad Labem – vybavení školního baseballového klubu Blackhogs, který působí na ZŠ Neštěmická již druhým rokem. V loňském roce měl klub cca 40 členů, jednalo se především o žáky školy. Klub navštěvují především děti ze sociálně slabých rodin, kteří mají možnost díky klubu plnohodnotně trávit svůj volný čas. Klub si shání finanční prostředky na provoz vlastními silami, trenéři se věnují dětem zcela zdarma. Již v loňském roce se klub účastnil celorepublikového turnaje, kde skončil tým Blackhogs na 4. místě a na celorepublikové úrovni chce působit nadále. Finanční prostředky by tak byly použity především na chod klubu - nákup dresů, na které klub doposud nesehnal finanční prostředky.

    20 000 Kč
   • Komunitní centrum pro děti Světluška - – vybavení hudební dílny a tanečního sálu.

    KC pro děti Světluška je nízkoprahovým zařízením, ve kterém tráví svůj volný čas děti ze sociálně vyloučené lokality. Zpravidla se jedná o romské děti a mládež od 6 do 18 let. Jejich temperament je patrný zejména při pohybových aktivitách jako je tanec-téměř každé dítě romského etnika už snad od kolébky dokáže vcítit rytmus romských čardášů, nebo při produkci tradiční hudby. Mnoho dětí je muzikálních, mají přirozené nadání pro hru na hudební nástroj nebo zpěv.
    Z Tříkrálové sbírky bychom chtěli zafinancovat vybavení tanečního sálku a hudební dílny - taneční zrcadlo, skříňky s úložným prostorem na cvičební úbory, kostýmy, rekvizity, reprobedny, elektronické klávesy, zesilovač adaptér snímač, el. kytara (bazar), housle (bazar), bicí souprava (bazar),úložná skříňka na noty a techniku, uzamykatelná, 15 stohovatelných židlí, sedací souprava (bazar).

    45 000 Kč
  • ŘKF Děčín 4 - Podmokly

   • Pomoc 4leté holčičce Andulce Violové z Děčína,  které byl diagnostikován zhoubný nádor v bříšku. Výnos sbírky je určen na pomoc při léčbě a na pomoc s hrazením dalších léčebných pomůcek.

    22 148 Kč
 • Diecéze ostravsko-opavská

  • Charita Bohumín

   • Oprava tepelné izolace půdních prostor budovy Charitního domu pokojného stáří sv. Františka

    160 000 Kč
   • Dokrytí stávajícího provozu pro služby prevence

    40 000 Kč
  • Charita Český Těšín

   • Podpora provozu terénních služeb - zakoupení automobilu

    110 000 Kč
   • Podpora provozu a rozvoje Charitních služeb pro domácnosti

    35 000 Kč
   • Podpora provozu střediska stravování

    35 000 Kč
   • Vzdělávání pro kvalitu Charity Český Těšín

    10 000 Kč
   • Zlepšení možností Charitní ošetřovatelské služby

    35 000 Kč
   • Podpora činnosti a vybavení Charitního centra pro seniory

    35 000 Kč
   • Zvýšení počítačové gramotnosti

    35 000 Kč
   • Zkvalitnění služeb Charitní poradny

    35 000 Kč
   • Výměna dvěři v Charitním domě pro matky v tísni

    35 000 Kč
   • Maják stále svítí - podpora služby

    80 000 Kč
   • Obnovení vybavení střediska

    35 000 Kč
   • Zakoupení automobilu pro Charitní dům pro seniory

    35 000 Kč
   • Zkvalitnění podmínek pro klienty domova pro seniory

    50 000 Kč
   • Charitní bazárek - vybavení služby

    35 000 Kč
  • Charita Frenštát pod Radhoštěm

   • Rozvoj paliativní péče

    161 918 Kč
   • Pořízení automobilů pro pečovatelskou službu

    28 000 Kč
   • Zkvalitnění zázemí poskytovaných sociálních služeb

    85 082 Kč
  • Charita Frýdek-Místek

   • Adekvátní zázemí

    50 000 Kč
   • ZaZOOMujeme - vybavení služby

    60 000 Kč
   • Nové pomůcky v půjčovně

    40 000 Kč
   • Rebeláci ve FM - podpora služby

    120 000 Kč
   • Kvalitnější vzdělávání a příjemnější prostředí pro Centrum Pramínek

    120 000 Kč
   • Zlepšení možností Poradenského centra

    120 000 Kč
   • Oáza pokoje - opravy a úpravy zařízení

    70 000 Kč
   • Odlehčení v podkroví - vybavení odlehčovací služby

    50 000 Kč
   • Zlepšení zázemí a kvality pečovatelské služby

    200 000 Kč
   • Šijeme v Majáku - vybavení služby

    60 000 Kč
   • Kvalitěji v lepším a bezpečnějším prostředí - vybavení Klubu Nezbeda

    120 000 Kč
   • Domov v novém - úpravy a opravy v domově pro seniory

    80 000 Kč
   • Za novými klienty - vozidlo pro ošetřovatelskou službu

    60 000 Kč
  • Charita Hlučín

   • Rekonstrukce zázemí pro Charitní pečovatelskou, asistenční a ošetřovatelskou službu

    600 000 Kč
   • Podpora činnosti střediska Sociálně terapeutická dílna

    150 000 Kč
   • Podpora činnosti střediska Charitní domov sv. Mikuláše

    350 000 Kč
   • Podpora činnosti střediska Charitní pečovatelská služba

    100 000 Kč
  • Charita Hrabyně

   • Rozvoj komunitních, duchovních a humanitárních aktivit, úprava a údržba prostor, podpora chráněných dílen, integrace osob se zdravotním postižením do pracovního procesu a společnosti

    325 000 Kč
  • Charita Jablunkov

   • Podpora provozu Centra volnočasových aktivit

    41 000 Kč
   • Vybavení nových prostor soc. služby Denního stacionáře sv. Josefa

    89 000 Kč
   • Podpora začátku provozu Charitní pečovatelské služby

    200 000 Kč
   • Podpora provozu Centra pomoci sv. Rafaela

    195 000 Kč
  • Charita Javorník

   • Rekonstrukce prádelny v Domově pokojného stáří sv. Hedviky

    530 000 Kč
  • Charita Kopřivnice

   • Přímá sociální výpomoc

    70 000 Kč
   • Podpora péče o seniory v terénní službě

    100 000 Kč
   • Podpora péče o seniory terénní služby Mořkov

    50 000 Kč
   • Podpora péče o seniory v terénní službě

    230 000 Kč
  • Charita Krnov

   • Rozvoj služeb v odlehlých obcích v okolí Charity Krnov

    50 000 Kč
   • Společně se Zvídálkem najdu cestu

    50 000 Kč
   • Podpoření provozu střediska Denní stacionář

    60 000 Kč
   • Pomůžeme překonat nepříznivou situaci - přímá pomoc

    35 000 Kč
  • Charita Nový Jičín

   • Podpora Půjčovny kompenzačních pomůcek

    260 000 Kč
   • Fond pro podporu volnočasových aktivit dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením samoživitelů

    20 000 Kč
   • Podpora sociálně aktivizačních činností pro jednotlivce i rodiny

    76 000 Kč
   • Humanitární pomoc osobám v tíživé životní situaci

    40 000 Kč
  • Charita Odry

   • Zavedení nových informačních technologií ve službách

    110 000 Kč
   • Podpora péče o seniory a handicapované osoby

    3 700 000 Kč
   • Psychologická a duchovní podpora v závěru života

    30 000 Kč
  • Charita Opava

   • Podpora péče o osoby s mentálním postižením

    550 000 Kč
   • Podpora péče o osoby se zdravotními problémy

    280 000 Kč
   • Podpora služeb sociální prevence - krizová pomoc

    30 000 Kč
   • Podpora péče o osoby s postižením - chráněná dílna

    250 000 Kč
   • Podpora péče o osoby se zdravotními problémy- ošetřovatelská služba, hospicová péče

    140 000 Kč
  • Charita Ostrava + sv. Alexandra

   • Podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením v Charitním středisku sv. Lucie

    72 000 Kč
   • Podpora osob se zdravotním postižením, vybavenost chráněných dílen

    180 000 Kč
   • Dofinancování rekonstrukce a vybavení vstupních prostor v Charitním domě sv. Václava

    100 000 Kč
   • Přímá hmotná humanitární pomoc lidem se specifickými potřebani v Charitním domě Salvator Krnov

    25 000 Kč
   • Přímá hmotná humanitární pomoc pro matky s dětmi v azylovém domě sv. Zdislavy

    15 000 Kč
   • Dofinancování venkovního sociálního zařízení táborové základny  pro ohrožené děti a mládež z Charitního střediska Michalal Magone v Charitním středisku sv. Karla Boromejského

    70 000 Kč
   • Dofinancování hydroizolace a rekonstrukce vstupu v Charitním domě sv. Alžběty

    500 000 Kč
   • Přímá hmotná humanitární pomoc lidem v obtížní životní situaci v Poradně Charity Ostrava

    10 000 Kč
   • Podpora lidí ohrožených sociálním vyloučením v rámci provozu služeb sociální prevence (CHS Michala Magone, CHS sv. Lucie)

    90 000 Kč
   • Podpora senioů v pečovatelské službě Matky Terezy

    130 000 Kč
   • Podpora lidí v závěrečném stádiu života v Mobilním hospici a ošetřovatelské službě sv. Kryštofa

    120 000 Kč
  • Charita Studénka

   • Finanční podpora volnočasových aktivit dětí z obcí, kde se sbírka realizuje

    100 000 Kč
   • Rozšíření a údržba zdravotnických a kompenzačních pomůcek v půjčovně

    100 000 Kč
   • Podpora činnosti pečovatelské služby

    100 000 Kč
  • Charita sv. Martina

   • Podpora rozvoje pečovatelské služby

    85 000 Kč
   • Podpora rozvoje služby domácí péče

    80 000 Kč
  • Charita Třinec

   • Osobní asistence Charity Třinec

    400 000 Kč
 • Diecéze plzeňská

  • Bezdružice

   • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň

    4 000 Kč
  • Blížejov

   • Smysluplné využití volnočasových hodin organizovanou pohybovou
    aktivitou – nákup pomůcek, určeno pro děti se sociálním problémem
    v rodině

    8 000 Kč
  • Blovice

   • Pomoc potřebným, zejména rodinám s více dětmi, sociálně slabším
    rodinám a seniorům v rámci farnosti

    25 000 Kč
  • Bor u Tachova

   • Podpora Domova pro seniory Bor

    65 000 Kč
  • Bukovany

   • Podpora činnosti Domácí hospic Motýl, podpora činnosti
    Ubytovny pro lidi bez vlastního bydlení Oloví, projekt Adopce
    na dálku, podpora občanů Bukovan v těžké životní situaci

    7 500 Kč
  • Chlum Svaté Maří

   • Podpora činnosti Domácí hospic Motýl, podpora činnosti
    Ubytovny pro lidi bez vlastního bydlení Oloví, projekt Adopce
    na dálku

    3 000 Kč
  • Chotěšov

   • Příspěvek na volnočasové aktivity dětí ze soc. znevýhodněného
    prostředí z Chotěšova a okolí, podpora Centra sociální
    rehabilitace sv. Vavřince a sociálně terapeutických dílen sv. Josefa
    MeclovP

    25 000 Kč
  • Chotíkov

   • Podpora žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí s lehkým
    mentálním postižením ze tříd ZŠ Chotíkov, podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Plzeň

    15 000 Kč
  • Čistá u Rakovníka

   • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň – Dobrovolnické centrum

    15 000 Kč
  • Dasnice

   • Podpora činnosti Domácí hospic Motýl, podpora činnosti
    Ubytovny pro lidi bez vlastního bydlení Oloví, projekt Adopce
    na dálku, podpora občanů Dasnic v těžké životní situaci

    3 500 Kč
  • Dobrá Voda

   • Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Plzeň

    3 500 Kč
  • Dobřany

   • Diakonie, středisko Radost Merklín – příspěvek na podporu
    ekonomicky slabých klientů, příspěvek na Domov sv. Aloise Plzeň

    55 000 Kč
  • Dolní Bělá

   • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň - Terénní krizová služba a
    Intervenční centrum Plzeňského kraje, Domov sv. Zdislavy, Městská charita Plzeň

    20 000 Kč
  • Domažlice

   • Podpora sociálně terapeutických dílen sv. Josefa v Domažlicích a
    Meclově, SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince – terénní,
    ambulantní a pobytová forma soc. rehabilitace, Azylový dům
    Domažlice, Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice, Volnočasové kluby DUHA, Hafík, o.s. – rozvoj canisterapie
    v sociálních službách na Domažlicku, Klub Fontána pro děti a
    mládež Domažlice – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

    110 000 Kč
  • Dýšina

   • Pomoc sociálně potřebným občanům na území farnosti, podpora
    pečovatelské služby na území farnosti

    50 000 Kč
  • Farní charita Aš

   • Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Aš

    35 000 Kč
  • Farní charita Cheb

   • Podpora rozvoje služeb FCH Cheb, podpora sociálních služeb DCH Plzeň realizovaných v Chebu pro lidi bez přístřeší, podpora Hospicu sv. Jiří o.p.s. v Chebu

    95 000 Kč
  • Farní charita Karlovy Vary

   • Týdenní stacionář pro postižené Alzheimerovou nemocí v Karlových
    Varech – vybudování terapeutické zahrady

    100 000 Kč
  • Farní charita Kraslice

   • Podpora Charitního rekreačního střediska Stříbrná

    30 000 Kč
  • Farní charita Stříbro

   • Podpora provozu Domova pro seniory sv. Jana Pavla II Stříbro

    55 000 Kč
  • Holýšov

   • Podpora projektů Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice a Azylový dům Domažlice

    13 000 Kč
  • Horní Slavkov

   • Kompenzační hodiny pro zrakově postižené žáky – výuka Braillova
    písma

    2 500 Kč
  • Horšovský Týn

   • Domov pro matky s dětmi v tísni, Havlovice, Domov sv. Vavřince Centrum soc. rehabilitace, Meclov

    40 000 Kč
  • Hostouň

   • Sociálně terapeutické dílny Domažlice a Meclov, SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince, Azylový dům Domažlice, Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice, Volnočasové kluby Duha

    10 000 Kč
  • Jesenice

   • Podpora žáků s různým stupněm mentálního a zdravotního postižení,
    žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí (pěstounská péče, dětský
    domov), kteří jsou ubytování na internátě školy

    7 000 Kč
  • Jindřichovice

   • Podpora činnosti Domácí hospic Motýl, podpora činnosti
    Ubytovny pro lidi bez vlastního bydlení Oloví, projekt Adopce
    na dálku

    5 000 Kč
  • Kdyně

   • Domov pro matky s dětmi v tísni Havlovice, Domov sv. Vavřince Meclov, SOS Domažlice, služby Diecézní  charity Plzeň v Domažlicích

    150 000 Kč
  • Klenčí pod Čerchvem

   • Podpora projektu Volnočasové kluby Duha Domažlice, Domov
    sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Havlovice, podpora soc.
    zařízení Robinson Klenčí pod Čerchovem – pro děti potřebující
    okamžitou pomoc

    75 000 Kč
  • Konstantinovy Lázně

   • Projekty Diecézní charity Plzeň

    2 000 Kč
  • Kralovice

   • Podpora projektů Diecézní charity Plzeň – Dobrovolnické centrum

    50 000 Kč
  • Loket

   • Podpora činnosti Domácí hospic Motýl, Podpora činnosti
    Ubytovny pro lidi bez vlastního bydlení Oloví

    8 000 Kč
  • Manětín

   • Domov sv. Vavřince v Meclově

    45 000 Kč
  • Mariánské Lázně

   • Podpora provozu Domova pro matky s dětmi v tísni Aš,
    podpora Ubytovacího zařízení Mar. Lázně – integrace lidí bez
    domova, příspěvek na sociální projekty DCH Plzeň, podpora činnosti FCH Mariánské Lázně – drobná pečovatelská služba, finanční podpora sociálně slabým klientům a rodinám s více dětmi

    110 000 Kč
  • Město Touškov

   • Projekty Diecézní charity Plzeň

    4 000 Kč
  • Městská charita Plzeň

   • Podpora projektů: Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Domov sv. Aloise Plzeň, Osobní asistence, Bezdomovci a lidé z ulice, podpora akcí a pomoci sociálně slabým dětem a mládeži ve farnostech vikariátu Plzeň – město

    300 000 Kč
  • Mrákov

   • Volnočasový klub pro děti a mládež farnosti Mrákov, Sociálně
    terapeutické dílny sv. Josefa Meclov

    35 000 Kč
  • Nezvěstice

   • Domov sv. Aloise Plzeň

    2 500 Kč
  • Nýřany

   • Adopce na dálku Diecézní charita Plzeň, Domov sv. Aloise Plzeň

    45 000 Kč
  • Oblastní charita Klatovy

   • Podpora charitních projektů: Domov pokojného stáří Naší Paní,
    Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni, Charitní pečovatelská
    služba, Charitní ošetřovatelská služba, Osobní asistence,
    Nízkoprahový klub Chapadlo a Budík, Sociální poradna, Domov
    sv. Zdislavy – zajištění oprav, údržba budovy

    350 000 Kč
  • Oblastní charita Ostrov

   • Domov pokojného stáří a Denní stacionář Ostrov – vybavení nových
    pokojů v rámci navýšení kapacity v domově

    95 000 Kč
  • Oblastní charita Rokycany

   • Podpora projektu Domov pro seniory sv. Pavla, podpora
    projektu Byt sv. Lukáše

    70 000 Kč
  • Plasy

   • Domov sv. Vavřince Meclov

    25 000 Kč
  • Poběžovice

   • Podpora činnosti SOS Domažlice a Domov sv. Vavřince, Volnočasové kluby Duha, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi  tísni Havlovice, Sociálně terapeutické dílny Domažlice a Meclov, Azylový dům Domažlice, podpora rodiny v tíživé sociální situaci

    20 000 Kč
  • Přeštice

   • Domov pokojného stáří Naší Paní v Klatovech, podpora
    činnosti Farní charity Přeštice

    100 000 Kč
  • Radnice

   • Domov sociálních služeb Liblín – příspěvek na podporu
    volnočasových aktivit sociálně potřebných klientů

    20 000 Kč
  • Skalná

   • Podpora Domova pro matky s dětmi v tísni Aš, podpora práce
    s dětmi a mládeží sociálně znevýhodněnou ve farnosti, podpora
    činnosti Hospice Sv. Jiří, o.p.s. v Chebu

    35 000 Kč
  • Sokolov

   • Adopce na dálku, Ubytovna farní charity v Oloví, Domácí
    hospic Motýl

    60 000 Kč
  • Spálené Poříčí

   • Podpora Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Plzeň

    25 000 Kč
  • Staňkov

   • Pomoc sociálně slabým občanům a žákům ze soc. slabých rodin ve
    Staňkově, podpora činnosti FCH Staňkov, podpora
    Terénní krizové služby Plzeň, podpora Domova pro matky
    s dětmi v tísni

    65 000 Kč
  • Starý Plznec

   • Podpora projektu Domov pro matky s dětmi v tísni Plzeň

    25 000 Kč
  • Studánka

   • Hospic sv. Jiří Tachov

    2 500 Kč
  • Tachov

   • Mobilní hospic pro Tachovsko, Domov pro seniory Bor

    20 000 Kč
  • Žákava

   • Podpora vážně postiženého dítěte v obci

    3 500 Kč
  • Zbíroh

   • Podpora projektu Domov pro seniory sv. Pavla, podpora
    projektu Byt sv. Lukáše

    45 000 Kč
  • Žlutice

   • Týdenní stacionář pro osoby s Alzheimerovou chorobou v Karlových
    Varech

    15 000 Kč

Záměry Tříkrálové sbírky z předchozích ročníků zde: 2016, 2015, 2014, 2013.