Tříkrálový koncert 2016

Tradiční Tříkrálový koncert v Městském divadle v Brně je zamýšlen jako poděkování koledníkům, partnerům i všem drobným dárcům a příznivcům.

Koncert v přímém přenosu odvysílala Česká televize na programu ČT 1 v neděli 10. ledna 2016 od 18 hodin.

Moderovali: Martina Kociánová a Jan Čenský

Vystoupili: sourozenci Ulrychovi – Javory, Pavel Šporcl, Pavel Helan, Beata Bocek a Kašpárek v rohlíku.

Reportáže: V průběhu koncertu byly odvysílány krátké reportáže o České nemocnici v Ugandě, o komunitním centru Ambrela pro děti ohrožené sociálním vyloučením ve Šluknově a o stacionáři Rosa pro lidi s postižením v Bystřici nad Pernštejnem.


Dárcovská SMS

Během koncertu, ale i v době celé Tříkrálové sbírky Charity ČR bylo (a dosud je možné) zaslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA na číslo 87777. Z výtěžku sbírky poté Charita Česká republika celoročně pomáhá těm, kdo si sami pomoci nedokáží.

V průběhu Tříkrálového koncertu 2016 zaslali posluchači a televizní diváci celkem 41 877 DMS (jde o součet DMS za celou neděli 10. ledna), což představuje částku 1 193 495 Kč. Děkujeme!

Tříkrálový koncert 2016 v archivu České televize

Záznam Tříkrálového koncertu můžete zhlédnout v archivu České televize.

Vaše hodnocení Tříkrálového koncertu 2016

Po shlédnutí Tříkrálového koncertu v divadle, na televizních obrazovkách či na internetu prosíme o vaše zhodnocení prostřednictvím jednoduchého dotazníku. Děkujeme!

Zavzpomínat na všechny minulé koncerty i jejich hosty můžete v Síni slávy.