Tříkrálový koncert 2016

Beata Bocek (foto: Richard Bouda).Tradiční Tříkrálový koncert v Městském divadle v Brně je zamýšlen jako poděkování koledníkům, partnerům i všem dárcům a příznivcům.

Koncert v přímém přenosu odvysílala Česká televize na programu ČT 1 v neděli 10. ledna 2016 v 18 hodin (záznam v archivu ČT zde).

Moderovali: Martina Kociánová a Jan Čenský

Vystoupili: sourozenci Ulrychovi – Javory, Pavel Šporcl, Pavel Helan, Beata Bocek a Kašpárek v rohlíku.

Reportáže: V průběhu koncertu byly odvysílány krátké reportáže o České nemocnici v Ugandě, o komunitním centru Ambrela ve Šluknově pro děti ohrožené sociálním vyloučením a o stacionáři Rosa pro lidi s postižením v Bystřici nad Pernštejnem.


Dárcovská SMS

Během koncertu i po celou dobu Tříkrálové sbírky je možné zaslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA na číslo 87777.

V průběhu Tříkrálového koncertu 2016 zaslali posluchači a televizní diváci celkem 41 877 DMS (součet za celou neděli 10. ledna), což činí 1 193 495 Kč. Děkujeme!