Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal loňský rekord

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky překonal loňský rekord

Počítání výnosu pokladniček Tříkrálové sbírky 2012 je u konce. Letošní částka překonala loňský rekord sbírky. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů v ČR. Desetina výnosu sbírky je určena na pomoc v zahraničí.

Úřední rozpečeťování pokladniček letošní Tříkrálové sbírky je u konce. K dnešnímu dni je sečten obsah 100 procent z celkem 17 723 pokladniček a výtěžek Tříkrálové sbírky 2012 činí celkem 74 545 071,82 korun českých.

Výsledek letošní sbírky Charity ČR je tak největší v historii této sbírky. Ta se letos konala v celostátním měřítku již podvanácté. Její loňský výnos činil 72,7 milionů Kč.

„Každá koruna znamená most mezi dárci a lidmi v nouzi, kterým Charita pomáhá. Děkujeme všem, kteří na tom mají zásluhu,“ komentuje výsledky Oldřich Haičman, ředitel Charity ČR.

„Ve světle katastrofických zpráv o chřadnoucí ekonomice jde o ohromující výsledek a naději pro ty, kterým pomáháme. Zvlášť, přihlédneme-li k rozpočtovým úsporám a související tíživé finanční situaci zařízení, která pečují o seniory a handicapované, nevyléčitelně nemocné a opuštěné, o lidi bez domova,“ říká hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky Marek Navrátil. „Při pohledu na statistické výsledky sbírky je solidarita a nesobeckost valné většiny lidí v České republice jasná a dobře čitelná,“ dodává.

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největším dobrovolnickou akcí u nás. Sbírky se účastní kolem padesáti tisíc koledníků (většinou z řad dětí a mládeže) a dalších dobrovolníků. Její výnos podpoří služby pro seniory, nemocné a handicapované, pro lidi bez domova a v hmotné či sociální nouzi, podobně jako aktivity pro děti. Většina prostředků zůstává v regionu, kde byly vykoledovány. Desetina výnosu jde na pomoc v zahraničí. (Více o využití sbírky)

Sbírku je možné podpořit také finančním darem na bankovní účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 vedený u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).