Tři králové zavítali do Senátu. Dnes koleda končí

Tři králové zavítali do Senátu. Dnes koleda končí

Za zvuku lesních rohů a s koledou na rtech vstoupili „tři králové“ do jídelny Senátu PČR, kde následně herec Jan Potměšil přednesl výňatky ze Zlaté legendy. Tím 13. ledna začala Tříkrálová snídaně v Senátu za účasti politických, církevních, vědeckých a kulturních osobností.

Po uvítací řeči předsedy Senátu Milana Štěcha a místopředsedkyně Senátu Miluše Horské promluvil prof. Tomáš Halík na aktuální téma: požádal přítomné, aby naše zahraniční politika byla pro nás i naše partnery Evropě srozumitelná a také aby nedávné neblahé události v Paříži nebyly zneužívány k získávání „politických bodů“. Ve své řeči mj. zdůraznil přesvědčení, že extrémisté a fanatici (kterými byli i atentátníci ve Francii) nejsou nositeli duchovních tradic své víry, která je jim jen zástěrkou. Současně však upozornil, že nesmíme urážet city věřících žádného náboženství, protože tím se zbytečně společnost jitří a radikalizuje.

Svůj pohled na současný stav společnosti a duchovních hodnot přednesl také pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka. Význam a poslání Tříkrálové sbírky přítomným následně připomněl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Vybrané projekty o sociální situaci v jihočeském příhraničí představila ředitelka Charity Kaplice Ivana Žáčková. Přivedla s sebou i Františka, bývalého klienta nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Molo ve Velešíně, který vylíčil svůj příběh kluka z malého města – neměl přátele ani zdravé sebevědomí, nevěděl, co si sám se sebou počít… Naštěstí se  dozvěděl o Molu, kde našel pochopení a pomocnou ruku a nakonec i podporu pro svůj koníček, fotografování. Několik ukázek ze své tvorby přivezl František s sebou.

Slavnostnímu setkání byli přítomni také místopředseda Senátu Přemysl Sobotka a místopředseda Poslanecké sněmovny Petr Gazdík, předseda KDU-ČSL a místopředseda vlády Pavel Bělobrádek, ministr kultury Daniel Herman a ministr zemědělství Marian Jurečka, předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr, zástupci akademické obce profesoři Jiří Drahoš a Václav Pačes, šéfredaktoři Katolického týdeníku (Antonín Randa) a Radia Proglas (Martin Holík) a další vzácní hosté.

Tři „královská veličenstva“, tedy koledníci (Zuzana Řeháková, ředitelka Farní charity Praha-Kobylisy, Ondřej Suchánek a Jan Oulík - oba z Charity ČR) spolu se dvěma trubačkami (dobrovolnice Hana Kučerová a Eliška Smolová) poté poprosili přítomné o příspěvek do zapečetěné pokladničky. Po skončení slavnostní snídaně koledovali také v několika kancelářích Senátu PČR.

Do dvou pokladniček vykoledovali koledníci v Senátu celkem 23 110 Kč.

Výtěžek v Senátu podpoří záměry Arcidiecézní charity Praha, kterými jsou pomoc rodinám a matkám s dětmi, podpora nových farních charit v pražské arcidiecézi a České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě. Výsledek bude znám po úředním rozpečetění všech pokladniček Arcidiecézní charity Praha. Setkání se konalo na pozvání Senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí.

Snímky ze tříkrálového setkání v Senátu naleznete ve fotogalerii.

Koleda dnes naposled

Koledníky charitní Tříkrálové sbírky jste mohli na ulici potkat výjimečně ještě dnes (středa 14. 1.), kdy koledování do zapečetěných pokladniček v terénu definitivně končí. Pokračuje sčítání výsledků sbírky a dosavadní výsledky naznačují rekordní výnos. Nadále je také otevřen sbírkový účet i dárcovská SMS.  

„Děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupinek, protože bez nich by se sbírka nemohla uskutečnit,“ říká hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky Marek Navrátil. „Letos nás při koledování podpořilo více dobrovolníků než loni a to se určitě projeví i na výnosu. Kolednických skupinek bylo loni (2014) celkem 19 115, letos (2015) kolem dvaceti tisíc.“

V těchto dnech jednotlivé místní Charity na městských a obecních úřadech rozpečeťují pokladničky. „Tento proces bude probíhat ještě nejméně dva týdny,“ upřesňuje Marek Navrátil. Prozatím je rozpečetěno 48 % pokladniček s výnosem 43 milionu korun (stav 14. 1. 16 hod.).

Na našich stránkách uvádíme průběžné výsledky letošního, v pořadí již 15. ročníku celostátní Tříkrálové sbírky. 

„Za výnos sbírky chci poděkovat dárcům, letos byli opět velmi štědří,“ říká Navrátil. „Je to pro nás velká radost a současně závazek tyto peníze opět co nejlépe využít k prospěchu lidí v nouzi.“ 

Přispět lze po celý rok

Přispět do sbírky lze celoročně zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 (Cena DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným půjde 28,50 Kč. Službu provozuje Fórum dárců.). Finanční příspěvek lze také přímo na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777.

Tříkrálová sbírka 2014 se podařilo díky štědrým dárcům získat nejvyšší částku v historii, 82 752 129 Kč. Výnos byl rozdělen mezi stovky projektů na pomoc seniorům, nemocným lidem s hendikepem či v nedobré sociální situaci. Informace o záměrech 2014 najdete na našich stránkách.