Tři králové koledovali v Senátu

Tři králové koledovali v Senátu

Symbolickou tečku za letošní Tříkrálovou sbírkou udělala 14. ledna koleda v Senátu PČR. Té předcházela slavnostní snídaně, které se zúčastnila řada předních osobností z řad duchovních a představitelů veřejného života.

Kolednickou skupinu pod vedením ředitele Charity ČR Lukáše Curyla tvořil Josef Popelka z Oblastní charity Polička, Jan Oulik z Chartiy ČR a dvojice trubaček na lesní roh z pražské konzervatoře Hana Kučerová a Elišky Smolová. V úterý 14. ledna koledování definitivně končí, do sbírky lze však přispět po celý rok. 

Josef Popelka je klientem a současně spolupracovníkem chráněných AC dílen Oblastní charity Polička. Česká televize o něm natočila spot s názvem Pepík, který rozkvetl, který byl odvysílán v rámci letošního Tříkrálového koncertu (5. ledna 2014 na ČT1, začátek reportáže v čase 37:36).Spot byl promítnut také během slavnostní snídaně a poté promluvil sám „Pepík“ v živém rozhovoru se Štěpánkou Dvořákovou z Oblastní charity Polička.

Po snídani koleda
K přítomným senátorům, poslancům, současným i budoucím ministrům promluvil o moudrosti světící biskup pražský Mons. Karel Herbst.

O poslání Tříkrálové sbírky a jejího využití pohovořil Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR.

Akce se také zúčastnl P. Martin Hobza, ředitel komunity salesiánů Dona Boska v Praze-Kobylisích, který připomněl odkaz světce Dona Boska.

Zpěvem doprovodil dětský sbor - výběr dětí ze Základní umělecké školy v Kralupech nad Vltavou a ZU'S ve Vraném nad Vltavou - pod vedením sbormistryně Pavly Kšicové..

Akci moderoval senátor Petr Šilar, předseda Klubu pro obnovu demokracie – KDU-ČSL a nezávislí. Na pozvání tohoto klubu se akce uskutečnila. Po snídani a koledě navštívili koledníci také některé kanceláře Senátu PČR.    

Sbírka podpoří lidi v nouzi a nemocnici v Ugandě
Výtěžek sbírky v senátu podpoří záměry Arcidiecézní charity Praha: provoz Azylového domu sv. Terezie v Praze-Karlíně, pomoc rodinám v sociální nouzi a zdravotně postiženým, část zamíří na podporu nemocnice v africké Ugandě. Na podporu těchto záměrů bylo v Senátu PČR vykoledováno do dvou pokladniček celkem 14 971 Kč.

Charita ČR letos pořádá Tříkrálovou sbírku v celostátním měřítku již počtrnácté na podporu lidí v nouzi, s postižením, seniorů a také na humanitární pomoc. Loňský výnos sbírky dosáhl téměř sedmdesát sedm milionů korun. Dne 14. ledna koledování definitivně skončilo, průběžně probíhá sčítání výsledků sbírky.