Požehnání koledníkům na Podřipsku

Požehnání koledníkům na Podřipsku

Tříkrálová sbírka se stala neodmyslitelnou součástí vánočních svátků. V Roudnici nad Labem byla slavnostně zahájena 3. ledna 2014 u vánočního stromu na Karlově náměstí.

 Již čtrnáct let se v ulicích měst a obcí objevují koledníci, kteří nesou poselství tří králů a získávají finanční příspěvky pro ty nejpotřebnější.

V Roudnici nad Labem a obcích podřipského vikariátu tuto charitativní sbírku každoročně zajišťuje Farní charita Roudnice nad Labem.

Oficiální zahájení sbírky v regionu proběhlo v pátek 3. ledna dopolednena roudnickém Karlově náměstí u vánočního stromku. Shromážděným koledníkům požehnal a mnoho zdaru popřál místní římskokatolický kněz P. Martin Brousil. Mezi koledníky přišel i roudnický starosta Vladimír Urban a vedoucí odboru školství Mgr. Petr Kaspar.

Koledníky – tři děti oblečené v bílých pláštích s korunkami na hlavě a dospělým doprovodem, můžete potkat v Roudnici nad Labem, Budyni nad Ohří i v přilehlých obcích až do pondělí 6. ledna 2014.  

Výtěžek sbírky chce Farní charita Roudnice nad Labem použít na zajištění provozu azylového domu pro ženy a matky s dětmi v Riegrově ulici a na zajištění provozu charitního šatníku.

Až Vás navštíví tři králové – otevřete jim, prosím, své dveře a svá srdce - svým příspěvkem pomůžete  všem, kteří to potřebují.