Koledníkům v Olomouci žehnal biskup Hrdlička

Olomoucká katedrála sv. Václava hostila v sobotu  29. prosince dopoledne setkání koledníků se světícím biskupem Josefem Hrdličkou. Setkání se zúčastnilo na tři sta koledníků z oblastních a místních Charit, pro které je Olomouc dopravně dostupná.

Setkání zahájené mší svatou bylo obohaceno také o divadelní vystoupení dětí z dómského společenství. V Olomouci na koledníky čekal i další průvodní program jako prohlídka Arcibiskupského paláce, prohlídka Arcidiecézního muzea Olomouc či výstava Betlémů.

V promluvě biskup Hrdlička vyzval koledníky k rozdávání radosti lidem, které potkají. Závěrem bohoslužby pak žehnal křídu a požehnal také koledníkům.

Přítomným za celou svou rodinu poděkoval také pan Antonín Kučera. Kučerovi v srpnu 2012 vyhořeli. Rychlým zásahem hasičů se požár podařilo rychle zvládnout, ale pětičlenná rodina přesto přišla téměř o veškeré své věci a kompletní vybavení bytu. Tříkrálová sbírka byla jedním z finančních zdrojů materiální pomoci této rodině.

Koledníci z jižní části olomoucké arcidiecéze se téhož dne (29. 12.) odpoledne setkali s arcibiskupem Janem Graubnerem ve Valašských Kloboukách.

Pozrobněji zde.

Reportáž z průběhu žehnání přinesla Česká televize ve večerních Událostech (stopáž 36' 20") .