Oceňuji nasazení koledníků, děkuji i za klienty

Oceňuji nasazení koledníků, děkuji i za klienty

"Tříkrálová sbírka se stala nedílnou součástí začátku nového kalendářního roku v naší zemi. Na to jsme, myslím, všichni hrdí," říká v rozhovoru ředitel Charity ČR Lukáš Curylo, který se koledování aktivně zúčastnil s ostravskými kolegy a s rodinnými příslušníky.

Co vše vám vytane na mysli v těchto dnech těsně po ukončení Tříkrálové sbírky?

LC: Pocit určitého uvolnění. Příprava i samotný průběh koledování a doprovodné aktivity jsou značně časově náročné. Také bývám po celou tu dobu v napětí, aby vše proběhlo v pořádku. Považuji téměř za zázrak, že i 15. ročník akce, které se letos zúčastnilo 60 tisíc koledníků po celé České republice, dopadl velmi dobře.

Jak jste osobně letošní sbírku prožíval?

LC: Tři dny jsme s kolegy koledovali a navštívili při tom nejvýznamnější instituce v mém domovském Ostravsku, v Praze jsme měli tříkrálové koledování v Senátu PČR. Také moje děti, včetně té nejmenší čtyřleté, koledovaly a hlavně ty menší děti to velmi bavilo. A protože moje žena je koordinátorkou sbírky Charity Ostrava, tak jsem všechny trable se sbírkou prožíval s ní. V podstatě jsem měl všechny radosti i strasti hned z první ruky. Je to pro všechny koordinátory velmi náročné období. Velmi si jejich práce vážím a oceňuji ji.

Co pro Charitu ČR, potažmo všechny místní Charity Tříkrálová sbírka znamená?

LC: Tato sbírka je největší dobročinnou akcí v České republice a stala se již nedílnou součástí začátku nového kalendářního roku v naší zemi. Na to jsme, myslím, všichni hrdí. Také se od ostatních sbírek liší svou povahou, nejde pouze o sbírání peněz na dobrý úmysl, ale má také duchovní rozměr. Umocňuje prožívání Vánoc a přináší lidem poselství o narození Spasitele, který svou obětí lidi vykoupil a zachránil od věčné smrti. Symbolické psaní K + M + B je znamením požehnání pro daný dům.

Co byste vzkázal koledníkům?

LC: Nejprve chci všem ze srdce poděkovat a vyjádřit jim svůj osobní obdiv nad nasazením, s jakým do této sbírky vstupují. Děkuji také jménem desítek tisíc klientů, kterým vysbírané peníze pomohou v jejich nesnadném životě. Všem koledníkům přeji, aby se jim po celý rok dařilo mít v srdci lásku, pokoj, naději a Boží požehnání, které při svém koledování lidem roznášeli.

Viz také: Koledníci v ulicích a na významných institucích na Ostravsku.