Arcibiskup Duka děkuje koledníkům a dárcům

Arcibiskup Duka děkuje koledníkům a dárcům

Výsledek letošní Tříkrálové sbírky je „dobrou zprávou“, uvedl pražský arcibiskup Dominika Duka. „Rozumím jí tak, že v naší zemi přibývá lidí dobré vůle,“ napsal v děkovném listu.

Pražský arcibiskup a předseda České biskupské konference Mons. Dominik Duka zaslal počátkem února děkovný dopis řediteli Charity Česká republika Oldřichu Haičmanovi. Děkuje v něm za nasazení při organizaci Tříkrálové sbírky všem kdo se ní podíleli, malým koledníkům a kolednicím, kněžím a koordinátorům a také dárcům. „Myslím na všechny, kdo otevřeli svou dlaň a podělili se, ač třeba sami nemají příliš na rozdávání,“ uvedl Dominik Duka. „Velice mne těší, že tuto pomoc bude možno směrovat těm, kdo ji nejvíce potřebují a možná by si o ni sami neřekli.“

Text dopisu uvádíme v plném znění:

V Praze 8. úora 2012

Vážený pane řediteli,

se zájmem jsem očekával výsledky letošní Tříkrálové sbírky. Potěšilo mne proto, že její výsledek je novým rekordem, vybralo se nejvíce peněz v její dvanáctileté historii, a to více než 74 mil. korun. Přivádí mne to k zamyšlení o tom, co tento výsledek vypovídá o naší společnosti. Jsme zvyklí slýchat špatné zprávy. Téměř denně se dočteme, že někdo něco zpronevěřil, že nebyl dobrým hospodářem, protože myslel především sám na sebe, přinejlepším Ještě na své nejbližší okolí. Výsledek Tříkrálové sbírky je dobrou zprávou. Rozumím jí tak, že v naší zemi přibývá lidí dobré vůle. Myslím přitom s vděčností na oněch téměř padesát tisíc koledníků, zvláště z řad našich nejmenších, myslím na všechny dveře a srdce, na které museli v těch chladných novoročních dnech zaklepat. Myslím na všechny, kdo otevřeli svou dlaň a podělili se, ač třeba sami nemají příliš na rozdávání. Velice mne těší, že tuto pomoc bude možno směrovat těm, kdo ji nejvíce potřebují a možná by si o ni sami neřekli. Náš Pán od nás očekává, že budeme solí země a světlem světa. Těší mne tedy, že Jeho světlo se takto prakticky šíří a sůl prosoluje tento svět.

Rád bych Vám, vážený pane řediteli, Vašim spolupracovníkům, všem koledníkům a kolednicím, všem kněžím a zúčastněným farnostem upřímně poděkoval za velké nasazení

a koordinaci Tříkrálové sbírky.

Kéž vložená energie a čas všech přinese plody v podobě Božího požehnání naší zemi.

V Kristu

Mons. Dominik Duka OP
arcibiskup pražský
předseda České biskupské konference


Vážený pan ředitel
Ing. Mgr. Oldřich Haičman
Charita Česká republika

Naskenovaný dopis zde

Foto: Lubomír Kotek