Charita Javorník má sečteno

Charita Javorník má sečteno

Pracovníci Charity Javorník dokončili otevírání všech tříkrálových pokladniček. Tři králové koledovali ve 23 obcích Jesenicka a po rozpečetění všech 110 pokladniček dosáhl výnos uvnitř částky 428.361,- Kč.

Rozhovor: Rok v čele Charity Česká republika

Rozhovor: Rok v čele Charity Česká republika

"Největší radost mi činí, když má manažerská práce přináší užitek a oporu těm, kteří slouží v první linii," říká Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR. Čtěte rozhovor, který poskytl pro Bulletin Arcidiecézní charity Praha.

O Tříkrálové sbírce na Chrudimsku

O Tříkrálové sbírce na Chrudimsku

K organizaci a přípravě Tříkrálové sbírky jsme přistupovali s velkou pečlivostí. Připravili jsme setkání s koordinátory o organizátory sbírky z okolních měst a obcí a bylo to po roce opět velice krásné setkání.

 

Výsledky Tříkrálové sbírky v Aši

Výsledky Tříkrálové sbírky v Aši

15. ledna 2014 byl sečten výtěžek „Tříkrálové sbírky 2014“ v Aši a okolních obcích. Sbírky se zúčastnilo 11 skupinek koledníků a celkem vybrali 51 201 Kč.

TISKOVÁ ZPRÁVA – Tříkrálová sbírka 2014

TISKOVÁ ZPRÁVA – Tříkrálová sbírka 2014

14. ledna 2014 byl sečten výtěžek „Tříkrálové sbírky 2014“ v Karlových Varech a okolních obcích. Sbírky se zúčastnilo 90 skupinek koledníků a celkem vybrali 161 147,- Kč, což je o téměř 48 000 Kč více, než v roce 2013 a nejvíce za celou čtrnáctiletou historii Tříkrálové sbírky.

Tři králové opět v bystřických ulicích….

Tři králové opět v bystřických ulicích….

Svátek Tří králů je spojený s obdarováním – Tři králové nesli do Betléma své dary chudému, nově narozenému dítěti. Podobně jako Tři králové z východu, tak i koledníci „Tříkrálové sbírky“ přinášejí do našich domovů dary - zvěst o narození Ježíše v Betlému a požehnání, které na dveřích domu symbolizuje nápis posvěcenou křídou „†C†M†B“.