Odměna pro koledníky a dobrovolníky Tříkrálové sbírky 2015

Odměna pro koledníky a dobrovolníky Tříkrálové sbírky 2015

Pořadatelé Tříkrálové sbírky 2015 chtěli nevšedním způsobem poděkovat koledníkům, vedoucím skupinek koledníků a dalším dobrovolníkům za účast při Tříkrálové sbírce 2015. Tehdy se zrodil nápad uskutečnit nedělní bruslení.

Zdravotně znevýhodnění dostali pomoc z darů Tříkrálové sbírky

Zdravotně znevýhodnění dostali pomoc z darů Tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka se během uplynulých let stala symbolem pomoci potřebným lidem. Každoročně vykoledované finanční dary ukazují na vysokou míru solidarity lidí v České republice s těmi, kterým finanční prostředky chybí, kteří se nečekaně ocitli v tísni, v krizové situaci. Jak rychle se může dostat člověk a jeho blízcí do nepříjemné existenční situace ukazuje jeden z posledních případů.

Koupaliště v Kuřimi a VIDA.CZ podpořili poděkování tříkrálovým koledníkům

Koupaliště v Kuřimi a VIDA.CZ podpořili poděkování tříkrálovým koledníkům

Kromě dárců nesou největší zásluhu na úspěchu Tříkrálové sbírky v Brně koledníci ze zhruba 45 brněnských farností, městských částí nebo s Brnem sousedících obcí. Diecézní charita Brno chce koledníkům za jejich podporu sbírky poděkovat. Díky koupališti Wellness Kuřim a vědeckému parku VIDA.CZ tak nezůstává pouze u slov >>>

Vítěz fotosoutěže je z Jindřichova Hradce

Vítěz fotosoutěže je z Jindřichova Hradce

27. února byly vyhlášeny výsledky fotosoutěže Tříkrálové sbírky v českobudějovické diecézi.

Vítěznou fotografii pořídil při Tříkrálovém koledování pan Jiří Vistořín z Jindřichova Hradce.

Jsme rádi, že vítězem se stal právě jindřichohradecký koledník.

Gratulujeme!

AV

Tříkráloví kolednicí relaxovali na plovárně

Koledníci na plovárně

V sobotu 28. 2. 2015 Charita Svaté rodiny a Římskokatolická farnost v Luhačovicích pozvala tříkrálové koledníky a jejich asistenty na plovárnu do Luhačovic. Kolednici a asistenti počátkem ledna putovali dům od domu a přinášeli lidem radostnou vánoční zvěst. Cílem této akce bylo odměnit děti a jejich asistenty, ale také setkat se.

Život není vata, ale v Židlochovické Vatě je živo

Nízkoprahový klub Vata oslavil 1. března své čtvrté narozeniny, není tedy nutné jej čtenářům našich webových stránek nějak více představovat. Cílem článku je malé roční bilancování a souhrn všeho podstatného, co se ve Vatě událo.